Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, Alūksnes novadā, pirmās redakcijas publiska apspriešana - Alūksnes novads

Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, Alūksnes novadā, pirmās redakcijas publiska apspriešana

Alūksnes novada dome 2018. gada 4. septembra sēdē pieņēma lēmumu Nr. 323 “Par lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Jāņkalna iela 17A, Alūksne, Alūksnes novads, pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai”.

Publiskās apspriešanās termiņš noteikts no šā gada 10. septembra līdz 19. oktobrim.

Lokālplānojuma pirmā redakcija pieejama zemāk pievienotajos failos,  Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas (Dārza ielā 11, Alūksnē) 202. kabinetā, no pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 8:00-17:00 un piektdienās plkst. 8:00-16:30, un Valsts vienotās ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv.

Uzņēmējdarbības atbalsta centra telpās (Alūksnes Kultūras centrā, Brūža ielā 7, Alūksnē, 2. stāvā) 9. oktobrī plkst. 17:30 notiks publiskās apspriešanās sanāksme.

Rakstiskus priekšlikumus un komentārus par lokālplānojuma pirmo redakciju var iesniegt personīgi vai pa pastu līdz 2018. gada 19. oktobrim (pasta zīmogs) Alūksnes novada pašvaldības kancelejā: Dārza iela 11, Alūksne, Alūksnes novads, LV-4301, kā arī elektroniski uz e-pasta adresi: dome@aluksne.lv, Fiziskajām personām jānorāda savs vārds, uzvārds, adrese, juridiskā personām – nosaukums, reģistrācijas dati, adrese.

Pielikumi:

  1. Paskaidrojuma raksts
  2. Grafiskā daļa
  3. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
  4. Kopsavilkums par lokālplānojuma izstrādi
Skip to content