Noslēgušās sabiedriskās apspriešanas - Alūksnes novads

Noslēgušās sabiedriskās apspriešanas

Par Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.-2027.gadam grozījumu otrās redakcijas publisko apspriešanu Alūksnes novada attīstības programmas 2022.-2027. gadam 1.0. redakcijas publisko apspriešana Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.2027. gadam grozījumu 1. redakcijas publiskā apspriešana
Atpūtas un sporta mežaparka “Mežinieki” teritorijas apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi “Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Pils ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, pirmās redakcijas publiska apspriešana” Alūksnes novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plāns 2020.-2024. gadam
Automazgātavas, Pils ielā 17B, Alūksnē, Alūksnes novadā būvniecības iecere Pārskats par publisko apspriešanu būvniecības iecerei “Automazgātavas būvniecība” Pils ielā 17B, Alūksnē, Alūksnes novadā Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, Alūksnes novadā, pirmās redakcijas publiska apspriešana
Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020 gadam pirmā redakcija Viedokļi par Alūksnes novada izglītības attīstības programmas projektu Paziņojums par dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu Jaunannā
Paziņojums par dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu Veclaicenē SIA “Alūksnes putnu ferma” – mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012. – 2030. gadam
Lokālplānojuma poligonam “Lāčusils” Alūksnes novadā, pirmās redakcijas publiskā apspriešana

 

Skip to content