Noslēgušās sabiedriskās apspriešanas

Alūksnes novada teritorijas plānojuma 2015.2027. gadam grozījumu 1. redakcijas publiskā apspriešana Atpūtas un sporta mežaparka “Mežinieki” teritorijas apsaimniekošanas un aizsardzības saistošie noteikumi “Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Pils ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, pirmās redakcijas publiska apspriešana”
Alūksnes novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plāns 2020.-2024. gadam Automazgātavas, Pils ielā 17B, Alūksnē, Alūksnes novadā būvniecības iecere Pārskats par publisko apspriešanu būvniecības iecerei “Automazgātavas būvniecība” Pils ielā 17B, Alūksnē, Alūksnes novadā
Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam Jāņkalna ielā 17A, Alūksnē, Alūksnes novadā, pirmās redakcijas publiska apspriešana Vidzemes plānošanas reģiona deinstitucionalizācijas plāna 2017.-2020 gadam pirmā redakcija Viedokļi par Alūksnes novada izglītības attīstības programmas projektu
Paziņojums par dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu Jaunannā Paziņojums par dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu Veclaicenē SIA “Alūksnes putnu ferma” – mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūve un ražošanas apjomu palielināšana
Alūksnes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2012. – 2030. gadam Lokālplānojuma poligonam “Lāčusils” Alūksnes novadā, pirmās redakcijas publiskā apspriešana

 

Skip to content