Citi dokumenti

Informācija par SIA "AP Kaudzītes" tarifiem

SIA "AP Kaudzītes" sadzīves atkritumu pakalpošanas tarifi


Tempļakalna parka attīstības stratēģija 2016. – 2026.
 (.pdf)

ALŪKSNES MUIŽAS PARKA ATTĪSTĪBAS DARBĪBAS STRATĒĢIJA 2016.-2025. GADAM (.pdf)

Alūksnes pilsdrupu attīstības stratēģija 2016. – 2026. (.pdf)

Šaursliežu dzelzceļa GULBENE – ALŪKSNE stacijas “ALŪKSNE” ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJA 2016.-2025.gadam (.pdf)

"Par transportlīdzekļu iebraukšanu un stāvēšanu Alūksnes Pilssalā, Alūksnes Muižas parkā, Tempļakalna parkā un Alūksnes Lielajos un Mazajos kapos" (.pdf)

Pilssalas stadiona izmantošanas noteikumi (.pdf)

Alūksnes muižas parka izpēte un atjaunošanas koncepcija (.pdf)

Alūksnes novada pašvaldības īpašumā un valdījumā esošo neapbūvēto zemju izmantošanas iespēju izvērtējums

Par Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību, kurās Alūksnes novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas, pārraudzību (.pdf)

ALŪKSNES NOVADA INVESTĪCIJU PIESAISTES STRATĒĢIJA (.pdf)

Alūksnes pilsdrupu konservācijas un restaurācijas projekts (.zip)

Alūksnes novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plāns 2015.-2019.gadam
LĒMUMS      PLĀNS (.pdf)

Saskaņota dabas teritoriju apsaimniekošana Igaunijas un Latvijas pierobežā (.pdf)

Par atļauju izsniegšanu iebraukšanai Alūksnes Pilssalā un Alūksnes muižas parkā (.pdf)

Alūksnes novada pašvaldības Noteikumi Nr.3/2014 "Par kārtību, kādā tiek atsavināti un iznomāti pašvaldības nekustamie īpašumi" (.docx)

Valsts Pārraudzības biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras nepiemērošanu projekta "Pilssalas attīstība" 3.kārtas objekta Tempļakalna ielas gājēju tilta būvniecībai (.pdf)Pilssalas attīstības koncepcija

Pilssalas attīstības plāns

Pilssalas attīstības plāna shēmas


Livonijas ordeņa pilsdrupu Dienvidu torņa būvprojekts

_______________________________________________________________________________________________________________________________

SIA "Alūksnes putnu ferma" plānotās mājputnu audzēšanas kompleksa pārbūves un ražošanas apjomu palielināšanas IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS

PAZIŅOJUMS PAR IETEKMES UZ VIDI NOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMA SABIEDRISKO APSPRIEŠANU