ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA - Alūksnes novads

ALŪKSNES NOVADA DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

2017. gada 25. maijā, plkst. 10:00

Mazā zāle

Darba kārtībā:

 1. Par pārvaldīšanas tiesību nodošanu.
 2. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „ALJA” 2016. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 3. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” 2016. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 4. Par Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
 5. Par saistošo noteikumu Nr._/2017„Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Alūksnes novada teritorijā” izdošanu.
 6. Par saistošo noteikumu Nr. _/2017 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” izdošanu.
 7. Par Alūksnes novada domes lēmuma atcelšanu.
 8. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Kalncempju pagasta Viktora Ķirpa Ates muzeja organizētajai nometnei “Amatam ir zelta pamats”.
 9. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Pededzes pamatskolas organizētajai nometnei “Fiksiki un četri elementi”.
 10. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Malienas pamatskolas organizētajai nometnei “Pasaules pētnieku laboratorija”.
 11. Par maksas pakalpojuma apstiprināšanu Alūksnes novada vidusskolas organizētajai nometnei “Diegabikša ceļojums ”.
 12. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Bejas pamatskolas organizētajai nometnei “Raibā nedēļa”.
 13. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Alūksnes Bērnu un jauniešu centra sniegtajiem pakalpojumiem.
 14. Par pakalpojumu maksas apstiprināšanu Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas sniegtajiem pakalpojumiem.
 15. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Alūksnes Mākslas skolas organizētajai mācību ekskursijai plenēra ietvaros.
 16. Par dalības maksu velobraucienam „Līkloči papardēs 2017”.
 17. Par Alūksnes novada pašvaldības 2016. gada konsolidētā budžeta izpildes apstiprināšanu.
 18. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.12.2016. lēmumā Nr.435 „Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
 19. Par Alūksnes novada attīstības programmas 2011.-2017.  Investīciju plāna 2015.-2017. gadam aktualizēšanu.
 20. Par sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Alūksnes slimnīca”.
 21. Par aizņēmumu projekta „Pašvaldības autoceļa “Ieviņas – Laimiņas” pārbūvi” īstenošanai.
 22. Par aizņēmumu projekta „Pašvaldības autoceļa “Rūķīši – Gribažas” pārbūves 1.kārta” īstenošanai.

 

Skip to content