Pagarināts Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums” pretendentu pieteikšanas termiņš - Alūksnes novads

Pagarināts Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumu “Pagodinājums” pretendentu pieteikšanas termiņš

Līdz 5. martam ir pagarināts termiņš, kurā ikviens aicināts ieteikt pretendentus Alūksnes novada pašvaldības apbalvojumiem “Pagodinājums sportā”, “Pagodinājums kultūrā”, “Pagodinājums izglītībā” un “Pagodinājums uzņēmējdarbībā”.

 Maijā, svinot Latvijas neatkarības atjaunošanu, svinīgā pasākumā Alūksnes novada pašvaldība pasniegs pašvaldības apbalvojumus izglītības, kultūras, sporta un uzņēmējdarbības jomās. Lai apbalvojumu pretendentu loks būtu plašāks, Alūksnes novada pašvaldība aicina iedzīvotājus būt aktīviem un pieteikt apbalvošanai cilvēkus, kolektīvus, organizācijas, uzņēmumus, notikumus minētajās jomās.

Apbalvojumu “Pagodinājums” katrā jomā pasniegs vairākās nominācijās, vērtējot divu iepriekšējo – 2016. un 2017. gada sasniegumus. Tādēļ pašvaldība aicina iedzīvotājus, vērtējot četras minētās jomas, raudzīties pēc apbalvojumu pretendentiem kādā no zemāk nosauktajām nominācijām, taču pieteikumus var iesniegt ne tikai tajās.

“Pagodinājumu sportā” plānots pasniegt šādās nominācijās:

“Gada sportists/sportiste”,

“Gada jaunais sportists/sportiste”,

“Gada sporta notikums”,

“Mūža ieguldījums sportā”.

“Pagodinājumam kultūrā” pretendentus pašvaldība aicina izvirzīt šādās nominācijās:

“Gada lepnums kultūrā”,

“Gada cilvēks kultūrā”,

“Gada notikums kultūrā”,

“Mūža ieguldījums kultūrā”.

“Pagodinājumu izglītībā” plānots pasniegt nominācijās:

“Skolotāja personība – iedvesmotāja pārmaiņām”,

“Par ieguldījumu un sasniegumiem darbā ar talantīgiem izglītojamiem”,

“Par ieguldījumu izglītojamo pilsoniskajā audzināšanā un kultūrvēsturisko tradīciju saglabāšanā”,

“Par jaunā skolotāja radošu, mūsdienīgu, efektīvu un profesionālu darbu”.

“Pagodinājumam uzņēmējdarbībā” savukārt pašvaldība aicina pieteikt pretendentus – labākos, veiksmīgākos uzņēmumus dažādās komercdarbības nozarēs – lauksaimniecībā, ražošanā, tirdzniecībā, amatniecībā, tūrismā, pakalpojumu sfērā u.c., kuru veikums, izaugsme, inovācijas un citi uzņēmējdarbības rādītāji, jūsuprāt, būtu novērtējami ar pašvaldības apbalvojumu.

Piesakot pretendentus kādam no apbalvojumiem, aicinām precīzi norādīt pieteikto personu (vārds, uzvārds), notikumu (nosaukums, norises vieta un laiks), kolektīvu, uzņēmumu vai organizāciju (nosaukums) u.c., kā arī aprakstīt konkrētos sasniegumus iepriekšējo divu gadu periodā (izņemot nominācijas par mūža ieguldījumu, kad aprakstāms personas veikums ilgākā laika periodā). Pieteikums noformējums brīvā stilā.

Pašvaldība aicina pieteikumus rakstīt kolektīvi, lai uz ieteikuma vēstules būtu vairāk nekā viena ieteicēja paraksts, kas apliecina konkrētā apbalvojuma pretendenta veikuma un ieguldījuma nozīmīgumu plašākai sabiedrībai.

Pieteikumus līdz 5. martam lūdzam nogādāt personīgi Alūksnes novada pašvaldības administratīvajā ēkā Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā, LV-4301, 306.  kabinetā vai nosūtīt pašvaldībai pa pastu vai e-pastu uz adresi: dome@aluksne.lv. Jautājumu gadījumā lūdzam sazināties ar pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālisti Evitu Aploku, e-pasts: evita.aploka@aluksne.lv, tālrunis 26646749.

 

Skip to content