Ar starptautisku forumu Prāgā noslēdzies EKOSKOLU projekts “Ēdam atbildīgi” - Alūksnes novads

Ar starptautisku forumu Prāgā noslēdzies EKOSKOLU projekts “Ēdam atbildīgi”

Janvāra beigās Prāgā norisinājās projekta “Ēdam atbildīgi!” noslēguma forums Menu For Change (“Pārmaiņu ēdienkarte”), kurā piedalījās 9 projekta dalībvalstu delegācijas – kopā 120 dalībnieku. Foruma mērķis bija nosvinēt 3 gadu laikā gūtos panākumus, dalīties pieredzē un turpināt padziļināt zināšanas par pārtikas patēriņa saistību ar globālām vides problēmām.

Atlase dalībai seminārā Latvijā tika organizēta novembrī, kurā Ekoskolām bija nepieciešams pamatot sava izvirzītā dalībnieka motivāciju un kompetenci pārstāvēt savu iestādi un valsti starptautiskā forumā, kā arī jāapkopo projektā veiktais darbs iestādē. Esam gandarīti, ka Alūksnes PII “Sprīdītis” tika iekļauts to Ekoskolu skaitā, kas varēja piedalīties seminārā. Iestādi seminārā pārstāvēja skolotāja, Ekopadomes locekle Sintija PUŠPURE.

No 26. līdz 28. janvārim projekta “Ēdam atbildīgi!” koordinators Latvijā Daniels Trukšāns un pārstāves no 10 Latvijas Ekoskolām, tajā skaitā 3 pirmsskolas izglītības iestādēm, iepazīstināja starptautiskos projekta vadītājus un pārējās delegācijas ar projekta rezultātiem un labās prakses piemēriem. Pieredzes apmaiņas sesijas un semināra viesu lekcijas sniedza dažādas idejas pedagogu metodiskajam darbam un iedvesmoja tālākai tēmas izzināšanai arī pēc projekta noslēguma. Tika akcentēti tādi globāli nozīmīgi jautājumi kā klimata pārmaiņas, pārtikas drošība un tās nodrošinājums pasaulē, planētas ekoloģisko iespēju robežas un citas ar pārtikas patēriņu saistītas tēmas. Nodarbību un arī projekta galvenā ideja ir apzināties un izglītoties par šīm problēmām, kā arī rīkoties, lai veicinātu pozitīvas pārmaiņas. To apliecina arī foruma moto – never too little to care and do my share, jeb neviens nav par mazu, lai rūpētos un rīkotos.

Forums vienoja skolotājus, ekspertus un jauniešus kopīgu mērķu sasniegšanai, jo svarīgs ir katra ieguldījums, kaut arī pavisam neliels. Nodarbībās guvām daudz interesantas, praktiskas un arī pārsteidzošas informācijas. Ir vērtīgi sajust pasaules elpu un redzēt, kā darbojas Ekoskolas citās valstīs, kur priecājos iepazīties ar citu valstu pieredzi un novērtēju, ka darbības principos PII “Sprīdītim” ar tām ir daudz kopēja, ceru, ka nākotnē varēsim, kaut ko izmantot un realizēt savā bērnudārzā. No foruma atgriezos ar pozitīvas enerģijas pilna un ar vislabākajiem iespaidiem.

Projekts “Ēdam atbildīgi!” aizsākās EYD 2015 (Eiropas attīstības gads) ietvaros un ilga 3 gadus, iesaistot deviņas Eiropas valstis – Bulgāriju, Horvātiju, Čehiju, Latviju, Maltu, Poliju, Rumāniju, Slovākiju un Slovēniju. Latvijā projektā piedalījās 100 izglītības iestādes, bet kopumā projektā darbojušās vairāk nekā 513 skolas.

“Sprīdītī” projekta aktivitātes turpināsies līdz mācību gada beigām, kad bērni, vecāki, darbinieki kopā ar Ekoskolas Kāmīti turpinās praktiski darboties un mācīties, ko nozīmē ēst atbildīgi.

Sagatavoja Alūksnes PII “Sprīdītis” pirmsskolas izglītības skolotāja Sintija PUŠPURE

Skip to content