Alūksnes Mūzikas skola izsludina jaunu audzēkņu uzņemšanu - Alūksnes novads

Alūksnes Mūzikas skola izsludina jaunu audzēkņu uzņemšanu

izsludina jaunu audzēkņu uzņemšanu 2018./ 2019. mācību gadam

1.Profesionālās ievirzes izglītības programmās:
1.1. Taustiņinstrumentu spēle (klavieres*, akordeons**)
1.2. Stīgu instrumentu spēle ( vijole*, kokle**)
1.3. Pūšaminstrumentu spēle** ( flauta, klarnete, saksofons, trompete, eifonijs, trombons, tuba)
1.4. Vokālā mūzika – kora klase*

* – mācību ilgums 8 gadi, ieteicamais vecums mācību uzsākšanai 7- 8 gadi;
** – mācību ilgums 6 gadi, ieteicamais vecums mācību uzsākšanai 8 – 9 gadi.

  1. Interešu ( sagatavošanas un dziedāšanas klašu) izglītības programmās (ieteicamais vecums mācību uzsākšanai 5 – 6 gadi).
  2. Pieaugušo izglītības programmās (nav noteikts vecuma ierobežojums).

Konsultācija 4. jūnijā  10.00 vai  15.00

Uzņemšanas pārbaudījums 5. jūnijā  plkst. 10.00  vai 15.00

Iesniegumi par uzņemšanu Alūksnes Mūzikas skolā tiek pieņemti līdz  4. jūnijam (veidlapa saņemama pie skolas lietvedes)

Skolas adrese : Jāņkalna ielā –38, Alūksnē, LV 4301
Kontakttālrunis: 64381440 ; 26137177
e-pasts : muzikas_skola@aluksne.lv

Skip to content