Tautsaimniecības komitejas 16.07.2018. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 16.07.2018. sēdes darba kārtība

16.07.2018., plkst. 10:00

Mazā zāle

 

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par izmaiņām Alūksnes novada pašvaldības nekustamo īpašumu, kuri var tikt nodoti atsavināšanai, nomai, sarakstā.
  3. Par “Pārvaldības plāna 2018.–2023. gadam Strūves ģeodēziskā loka punktiem Latvijā” apstiprināšanu.
  4. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.–2027.gadam, izstrādes uzsākšanu poligonā “Lāčusils”, Alūksnes novadā, lokālplānojuma teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanu.
  5. Par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu.
Skip to content