Sešas enerģijas dienasgrāmatas – praktisks izdevums par cilvēku energoresursu patēriņa paradumiem - Alūksnes novads

Sešas enerģijas dienasgrāmatas – praktisks izdevums par cilvēku energoresursu patēriņa paradumiem

Izanalizējot mājsaimniecību paradumus Latvijā un Igaunijā, radīts viegli lasāms un interesants izdevums par energoresursu izmantošanu “Enerģiski cilvēki: 6 enerģijas dienasgrāmatas”. Tajā apkopoti sešu mājsaimniecību enerģijas patēriņa paradumi kopskatā ar dažādām ikdienas situācijām, ar kurām saskaramies, tāpēc tā ir noderīga lasāmviela ikvienam.

Energoresursus izmantojam visi, sākot ar ūdens vārīšanu rīta kafijai, zobu tīrīšanu vakarā, siltumu istabā un ledu ledusskapī. Tomēr, vai zinām, kādus energoresursus ikdienā tērējam visvairāk un, kas sastāda lielākos mājsaimniecību izdevumus? Kādas ir mūsu ikdienas paradumu atstātās pēdas vidē un ietekme uz klimata izmaiņām pasaulē? Energoefektivitātes projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ietvaros, sadarbojoties ar partneriem no Vidzemes plānošanas reģiona, Alūksnes novada pašvaldības un Reuges pašvaldības, Tartu reģionālā Enerģijas aģentūra izveidojusi izdevumu, kurā aprakstītas saistības inženierijas un patērētāja uzvedībā, veidoti sešu dažādu cilvēku, grāmatas galveno varoņu enerģijas patēriņa portreti.

Tajā stāstu veidā aprakstīti vidusmēra ģimenes mājsaimniecībā esoša auto radīti tēriņi, tāpat mājsaimniecības energoresursu noslogojums svētku laikā. Atspoguļots atsevišķs stāsts par izdevumiem nelielai saimniecībai, kurai malka tiek sagādāta paša spēkiem sev piederošā mežā. Tāpat iekļautas kādas dzīvokļu kooperatīva valdes locekles pārdomas par iespējamo un neiespējamo kolhoza laika mājas renovācijā.

Informācija, secinājumi un padomi grāmatā balstīti uz 2017. un 2018. gadā veiktu enerģijas patēriņa aptauju 94 Dienvidigaunijas un Ziemeļlatvijas ģimenēs, kā arī uz enerģijas monitoringa datiem 20 mājsaimniecībās. Rakstot enerģijas dienasgrāmatu, mājsaimniecības izmantoja dažādas iekārtas un datu avotus – enerģijas patēriņa un mikroklimata monitoringa iekārtas, attālinātos elektrības skaitītājus, apkures un ūdens rēķinus, degvielas čekus un citus.

Šīs tēmas atspoguļotas vispārīgā un praktiskā veidā, atstājot vietu pārdomām un izpētei gan gudriniekiem, gan zinātkārajiem, dzīves māksliniekiem un no rutīnas atkarīgajiem, taupītājiem un tērētājiem, pilsētniekiem un lauciniekiem, zaļi domājošajiem un naudas cilvēkiem. Kurš zina, tas zina! Kurš gribēs, tas uzzinās! Kurš dara, tas iemācās!

Grāmata pieejama: ŠEIT

Izdevumu drukātā formātā iespējams saņemt, sazinoties ar Vidzemes plānošanas reģiona pārstāvjiem.

 

Grāmata tapusi Igaunijas – Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” ietvaros. Tā mērķis ir ar dažādu iesaistošu aktivitāšu palīdzību veicināt skolēnu un sabiedrības izpratni par energoefektivitātes jautājumiem, kā arī vērst uzmanību uz izsvērtu enerģijas patēriņa paradumu ievērošanu ikdienā.

Papildu informācija: Maija Rieksta, projekta „Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība“ vadītāja Vidzemes plānošanas reģionā, tālr.: +371 26099521, e-pasts: maija.rieksta@vidzeme.lv.

 

Informāciju sagatavoja:

Ieva Bīviņa

Projekta “Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība” sabiedrisko attiecību speciāliste,

Vidzemes plānošanas reģions,

Tālr.: +371 28674617,

E-pasts: ieva.bivina@vidzeme.lv

Augstākminētā informācija šajā publikācijā atspoguļo autora viedokli un Igaunijas-Latvijas programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

Skip to content