Atsāksies bezmaksas vingrošanas nodarbības - Alūksnes novads

Atsāksies bezmaksas vingrošanas nodarbības

Sākoties septembrim, daudzviet novadā atsāksies bezmaksas vingrošanas nodarbības, ko nodrošina Eiropas Sociālā fonda projekts “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!”.

Nāc pats un aicini citus!

ALŪKSNĒ

 Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.-9. klašu aktu zālē (3. stāvā)

 Sākot ar 17. septembri, pirmdienās 18.00 būs pieejamas pilates, bet otrdienās un ceturtdienās 17.30 aerobika un steps Ingūnas Dovgānes vadībā (t. 26420761).

 No 18. septembra otrdienās 18.30 būs pieejamas vingrošanas nodarbības vecuma grupai no 54 gadiem Baibas Strodānes vadībā (t. 29392676).

 Alūksnes pilsētas sākumskolas aktu zālē (2. stāvā), sākot ar 3. septembri, pirmdienās un piektdienās 19.00 pieejamas jogas nodarbības Antras Aizupietes vadībā (t. 26486096).

 Alūksnes novada Sabiedrības centra zālē (2. stāvā) 5. septembrī 16.00 būs pieejamas vingrošanas nodarbības cilvēkiem ar invaliditāti, bet, sākot ar 10. septembri, šīs nodarbības norisināsies pirmdienās 16.00 Baibas Strodānes vadībā (t. 29392676).


NOVADĀ

 Alsviķu tautas namā, sākot ar 10. septembri, pirmdienās un trešdienās 18.00 un, sākot ar 1. oktobri arī piektdienās 18.00 būs pieejamas vingrošanas nodarbības Kristīnes Šmagres vadībā (t. 25633460).

Novembrī un decembrī norisināsies šādos datumos: Novembrī – 5.,7.,12.,14.,20.,21.,26.,28, bet Decembrī- 3.,5.,10.,12.

 Ilzenes sporta, kultūras, interešu izglītības un mūžizglītības centrā “Dailes”, sākot ar 20. septembri pirmdienās un ceturtdienās 19.00 pieejamas vingrošanas nodarbības Ingas Ķīses vadībā (t. 26137351).

 Jaunannas tautas namā, sākot ar 12. septembri, trešdienās 18.00 būs pieejamas vingrošanas nodarbības Ingūnas Dovgānes vadībā (t. 26420761).

 Mārkalnes tautas namā, sākot ar 27. septembri, 16.30 būs pieejamas vingrošanas nodarbības Artūra Grīnberga vadībā (t. 26498068).

 Zeltiņu tautas namā, sākot ar 6. septembri, ceturtdienās 19.00 būs pieejamas vingrošanas nodarbības Artūra Grīnberga vadībā (t. 26498068).

 Sīkāku informāciju un precīzu nodarbību grafiku par notiekošajām vingrošanas nodarbībām var iegūt, sazinoties ar attiecīgo vingrošanas nodarbību vadītāju!

 Nodarbības tiek īstenotas ESF projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/005 “Dzīvo vesels Alūksnes novadā!” ietvaros.

 Šī paša projekta ietvaros 4., 11. un 18. septembrī notiks šī gada pēdējās nūjošanas nodarbības nūjošanas instruktores Solveigas Kristīnes Selgas vadībā, līdz novembrim vēl ir iespēja iesaistīties dažādās sporta aktivitātēs Jaunannā profesionālas treneres Zojas Ribušas vadībā, savukārt grūtniecēm līdz decembrim pieejamas ūdens vingrošanas nodarbības, iepriekš piesakoties pie nodarbību vadītājas Jolantas Arājas pa tālruni 29417113.

 Sākoties jaunajam mācību gadam, vairāki veselību veicinoši pasākumi tiks organizēti Alūksnes novada izglītības iestāžu skolēniem: profilaktiskas nodarbības stājas uzlabošanai pirmo klašu skolēniem, peldēšanas nodarbības 5. un 6. klašu skolēniem un profilakses pasākumi par atkarībām skolēniem no 15 līdz 19 gadiem.

Informējam, ka turpmāk bezmaksas vingrošanas nodarbības Zeltiņos un Mārkalnē notiks gan pirmdienās, gan ceturtdienās.

Mārkalnē tās sāksies plkst. 16.30, bet Zeltiņos – plkst. 19.00.

Skip to content