Pārbūvēs uzņēmējdarbībai nozīmīgas ielas - Alūksnes novads

Pārbūvēs uzņēmējdarbībai nozīmīgas ielas

Alūksnes novada pašvaldība uzsāks projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstības 2. kārta” īstenošanu, kura ietvaros plānots pārbūvēt Merķeļa, Jāņkalna, Brīvības, Latgales un Uzvaras ielu posmus un izbūvēt ūdensvada sacilpojumu, kas nodrošinās ūdensapgādes nepārtrauktību Merķeļa ielas industriālajā zonā.

Noslēdzoties pašvaldības iepirkumam, kļuvis zināms, ka līguma slēgšanas tiesības ielu būvniecības veikšanai piešķirtas uzņēmumam SIA “8CBR”. Ielu būvniecības darbu kopējā līgumcena saskaņā ar iepirkumu ir 3 053 108,78 EUR. Ūdensvada sacilpojuma izbūves darbus veiks SIA “Woltec”, kopējā līgumcena šiem darbiem 41 237.54 EUR. Darbus plānots uzsākt septembrī.

Projekta mērķis ir veicināt Alūksnes pilsētā otras lielākās rūpnieciskās apbūves zonas attīstību. Ieguldījumi infrastruktūrā dos iespēju paplašināt uzņēmējdarbību projekta teritorijā, kurā komersanti apliecinājuši 25 jaunu darbavietu izveidošanu un ieguldījumu uzņēmējdarbības paplašināšanā ne mazāk kā 1,2 miljonu EUR apmērā. 

Šobrīd Merķeļa ielā norit pašvaldības kapitālsabiedrības SIA “Rūpe” organizētie ūdensvada un kanalizācijas tīklu un pieslēgumu izbūves darbi, kas tiek īstenoti projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Alūksnē, III.kārta” ietvaros.

Skip to content