Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 12.09.2018. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 12.09.2018. sēdes darba kārtība

12.09.2018., plkst. 10:00
Mazā zāle

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu M.ZIŅĢEI.
3. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu B.KOŠEVAREI.
4. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu J.UMUREI.
5. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu Z.SVIKLEI.
6. Par noteikumuNr._/2018 “Kārtība, kādā sadala mērķdotāciju Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma nodarbināto pedagogu, pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām” apstiprināšanu.
7. Par noteikumu Nr._/2018 “Valsts budžeta mērķdotācijas speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm un pirmsskolas izglītības iestāžu speciālajām grupām sadales kārtība” apstiprināšanu.
8. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015. gada 29. oktobra lēmumā Nr.351 “Par maksas pakalpojumiem Alūksnes novada tautas/kultūras/saieta namiem”.
9. Par grozījumiem Alūksnes novada domes lēmumā Nr.424 “Par Alūksnes muzeja maksas pakalpojumiem”.
10. Par SIA “Alūksnes slimnīca” iesniegumu.
PAPILDUS DARBA KĀTĪBĀ:
11. Par biedrības “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs” iesnieguma izskatīšanu par finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada Sabiedrības centra darbības nodrošināšanai.

Skip to content