Dabu skaita ne tikai latvieši - Alūksnes novads

Dabu skaita ne tikai latvieši

Latvijas dabas vērtību apzināšana jeb Dabas skaitīšana triju gadu periodā (2017. – 2019. gadam) aptver ļoti lielu teritoriālo platību, kas ekspertiem ir jāapstaigā un jāizvērtē. Tā kā zinošu ekspertu Latvijā nav pietiekamā daudzumā, papildspēki tiek meklēti kaimiņvalstīs. Tādēļ šīgada sezonā 250 ekspertu kopumā ir ne tikai latvieši, bet arī igauņi, lietuvieši un baltkrievi.

Ārvalstu eksperti nepārzin latviešu valodu, taču sarunāties tie prot angļu un/vai krievu valodā, kā arī savā dzimtajā valodā. Visiem 250 Dabas skaitīšanas ekspertiem ir izsniegtas Dabas aizsardzības pārvaldes apliecības (attēls Nr. 1) ar cilvēka vārdu, uzvārdu un fotoattēlu uz tās. Otrā pusē ir norādīta arī pārvaldes kontaktinformācija.

 

 

 

 

 

 

 

 

    Attēls Nr. 1 Eksperta apliecības paraugs

 

Latvijas dabas inventarizācijas procesā Lietuvas un Igaunijas eksperti izmanto automašīnas ar savas valsts numurzīmēm, tikmēr Baltkrievijas eksperti tiek nodrošināti ar automašīnām, kas aprīkotas ar Latvijas valsts numuru zīmēm un tikai izņēmuma gadījumos inventarizācijas procesā tiek izmantotas automašīnas ar Baltkrievijas numurzīmēm. Neraugoties uz to, ar kādu valsts numurzīmi eksperta auto ir aprīkots, veicot tiešos darba pienākumus, visu auto logos ir informatīva zīme, ka tiek veikta biotopu apzināšana.

 

  1. gada sezonā Baltkrievijas pārstāvji apseko vai tuvāko nedēļu laikā būs sastopami Rēzeknes novadā (Lūznavas, Maltas, Mākoņkalna, Pušas pagastos), Dagdas novadā (Andzeļu, Andrupenes, Ezernieku, Dagdas pagastos), Viesītes novadā (Viesītes un Elkšņu pagastos), Salas novadā (Salas pagastā) un Jēkabpils novadā (Kalna pagastā). Savukārt lietuvieši apstaigā Aknīstes un Subates pagastus, kā arī Viesītes novadu. Eksperti no Igaunijas ir vai būs sastopami savas valsts pierobežā Alūksnes un Apes novadā.

 

Aicinām iedzīvotājus būt saprotošiem un ļaut dabas skaitītājiem – ekspertiem veikt savu darbu. Ja savā īpašumā pamanāt nepiederošu personu, uzrunājiet to. Ja cilvēks ir dabas skaitītājs, pat neprotot latviešu valodu, viņš uzrādīs Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegto apliecību, kas apstiprina viņa personību.

Ja tomēr rodas šaubas par eksperta personību vai viņa veiktajām darbībām, ikviens var sazināties ar Dabas aizsardzības pārvaldes attiecīgā reģionālo administrāciju:

Pierīgas reģionālā administrācija – 65674282;

Vidzemes reģionālā administrācija – 65674286;

Kurzemes reģionālā administrācija – 67800389;

Latgales reģionālā administrācija – 65674283.

 

 

 

 

Skip to content