Kas pelnījuši “Sudraba zīli”? Pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus apbalvojumam - Alūksnes novads

Kas pelnījuši “Sudraba zīli”? Pašvaldība aicina iesniegt pieteikumus apbalvojumam

Nu jau vairāku gadu garumā ik rudeni Latvijas valsts proklamēšanas gadadienas svinībās novembrī Alūksnes novada pašvaldība pasniedz augstāko tās apbalvojumu – “Sudraba zīle” cilvēkiem, organizācijām, domubiedru grupām, kuru veikums novada un tās iedzīvotāju labā ir īpaši atzīstams. Tādēļ aicinām ikvienu pieteikt pretendentus šim apbalvojumam līdz pat 30. septembrim (ieskaitot).

Apbalvošanai var pieteikt gan Alūksnes novada iedzīvotājus, gan personas, kas dzīvo un darbojas citur Latvijā vai ārzemēs, taču kuru ieguldījums Alūksnes novadā ir nozīmīgs. Tāpat apbalvošanai ar „Sudraba zīli” var pieteikt fizisku personu grupu – organizāciju, biedrību u.c.

Piesakot apbalvošanai kādu pretendentu, lūdzam rakstīt iesniegumu brīvā formā, tajā norādot pamatojumu, kādēļ un kādā jomā jūsuprāt konkrētā persona būtu jāapbalvo ar pašvaldības augstāko apbalvojumu. Pēc iespējas precīzi lūdzam norādīt arī informāciju pieteiktās personas identificēšanai – vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, nodarbošanos vai ieņemamo amatu. Ja apbalvošanai izvirzāt juridisku personu, tad jānorāda tās nosaukums un adrese, bet, ja piesakāt personu grupu – kolektīvu, tad tā nosaukums un vadītāja vārds un uzvārds.

Pretendentus var pieteikt gan iedzīvotāji individuāli, gan arī kolektīvi, pieteikumā norādot arī informāciju par iesniedzēju, lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties.

Ar pašvaldības apbalvojumu nolikumu var iepazīties pašvaldības mājaslapas www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Nolikumi.

Iesniegtos pieteikumus izvērtēs komisija, bet gala lēmumu pieņems Alūksnes novada dome. Pašvaldības augstākais apbalvojums tā saņēmējiem tiks pasniegts valsts svētkiem veltītajā pasākumā Alūksnes Kultūras centrā.

Pieteikumus aicinām iesniegt personīgi Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas 3. stāvā 306. kabinetā Dārza ielā 11, Alūksnē, sūtīt pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā LV-4301 vai elektroniski uz e-pasta adresi: dome@aluksne.lv ar norādi „Pieteikums apbalvošanai ar „Sudraba zīli””. Anketu var aizpildīt arī elektroniski: Sudraba_zīles_pieteikuma_anketa

Kopš 2010. gada Alūksnes novada augstākais apbalvojums novembrī valsts svētkos pasniegts:

2010. gadā
Andrejam Aleksejevam, Zinovijai un Gunāram Aplokiem, Jānim Baltiņam, Intaram Berkulim, Vilnim Blūmam, Dzidrai Mazikai, Jānim Polim, Agritai Šaicānei, Ivaram Zariņam

2011. gadā
Lidijai Zitānei, Vizmai Dravniecei, Ivaram Hamanim, Viesturam Kazainim, Andrim Kļaviņam, Gunāram Ozoliņam, Gunitai Palejai, Mārai Podkalnei, Raivim Podrezovam, Ilonai Riekstiņai, Anitai Šnikvaldei

2012. gadā
Evai Aizupei, Intai Aizupietei, Edgaram Bertukam, Lidijai Juksei, Aigaram Peperniekam, Aigaram Steberim, Zitai Skultei, Aldim Verneram, Gunitai Virkai, Sašam Dišeinam (Sacha Duchaine)

2013. gadā
Ivetai Baltajai-Vanagai, Zigrīdai Ilenānei, Dainai Dubrei-Dobrei, Dzintrai Zvejniecei, Gintam Teterovskim, Ivetai Druvai – Druvaskalnei, Agrim Jermacānam, Imantam Samam, Aritai Prindulei, SIA „Dzīpari S”

2014. gadā
Ilzei Līviņai, Daigai Ozoliņai, Ingai un Uģim Prauliņiem, Renātei Pilipai, Gunāram Kalējam, biedrībai “Astes un Ūsas”, Laivu ģimenei, Uģim Puzulim, Ivaram Tīcam

2015. gadā
Lilitai Spirkai, Rūtai Merkuševai, Dainai Libertei, Ilgvaram Vaskim, Inārai Kravalei

2016. gadā
Edītei Ojai, Natai Meģei, Aivaram Mālniekam, Irēnai Greivulei, Metai Lerhai

2017. gadā
Verai Sedleniecei, Mārai Krieviņai, Aldim Līcim

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content