Demontētās plāksnes privātai lietošanai pašvaldība nenodod

Šonedēļ Alūksnes novada pašvaldībā vērsušies vairāki iedzīvotāji, kas vēlējušies savām vajadzībām no pašvaldības saņemt plāksnes, kas demontētas administratīvās ēkas laukumā būvdarbu laikā. Alūksnes novada pašvaldība informē, ka šāda plākšņu nodošana privātpersonām no pašvaldības puses nenotiek.

 Līgumā, kas ir noslēgts starp pašvaldību kā būvdarbu pasūtītāju un uzņēmumu, kas būvdarbus veic, paredzēts, ka būvniecības procesa laikā radušies būvgruži, tajā skaitā plāksnes, būvfirmai ir jāutilizē. Pašvaldība vienā no būvsapulcēm ir lūgusi uzņēmējam daļu nebojātu plākšņu nogādāt pašvaldības aģentūras “SPODRA” teritorijā, lai tās pēc nepieciešamības varētu izmantot kādu publisku teritoriju labiekārtošanai pilsētā vai novada pagastos. Pārējās plāksnes, kā jau iepriekš minēts, būvfirmai ir pienākums utilizēt.

Sagatavojusi: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste