Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.02.2019. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 13.02.2019. sēdes darba kārtība

13.02.2019., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par grozījumu Alūksnes novada domes 2017. gada 28. jūnija lēmumā Nr.202 “Par Pedagoģiski medicīniskās komisijas izveidošanu”.
  3. Par Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāju.
  4. Par Alūksnes novada bāriņtiesas priekšsēdētāja vietnieku.
  5. Par Alūksnes novada bāriņtiesas locekļiem.
  6. Par saistošo noteikumu Nr._/2019 “Grozījums Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr.7/2014 “Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
  7. Par grozījumiem Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes amatu sarakstā.
  8. Par automašīnu iegādi Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldei.
  9. Par Alūksnes novada Bāriņtiesas pārskatu par darbu 2018. gadā.

SLĒGTĀ DAĻA:

  1. [..].
Skip to content