Informācija par satiksmes ierobežojumiem pavasara šķīdoņa periodā - Alūksnes novads

Informācija par satiksmes ierobežojumiem pavasara šķīdoņa periodā

 

Alsviķu pagasta pārvalde informē, ka klimatisko apstākļu dēļ,  lai novērstu iespējamos vai radušos pašvaldības autoceļu bojājumus ar 18.03.2019. tiek noteikti satiksmes ierobežojumi transporta līdzekļiem (transportlīdzekļu sastāviem), kuriem ass slodze pārsniedz 2.5 tonnas pa sekojošiem pašvaldības autoceļiem Alsviķu pagastā: Strautiņi-Rebenes-Luki; Līvkalni-Nēķene; Alsviķi-Līvkalni; Apes ceļš-Celenski-Buliņš-Nēķene; Dzintari-Brīdaki-Liepas 2-Apes ceļš; Strautiņi-Jaunpuntuži-Luki; Zeltiņu ceļš-Dišleri-Burtnieki; Strautiņu ceļš-Brīdaki-Silaktu ceļš; Gulbenes ceļš-Dukāni-Janikāni; Karvas pagrieziens-Skujenieki-Dimdenieki-Čukstu karjers”
Tālrunis informācijai – 26611353.

Annas pagasta pārvalde informē, ka , sakarā ar pavasara šķīdoņa perioda iestāšanos, lai novērstu ceļu bojājumus, kas radušies vai varētu rasties klimatisko apstākļu dēļ, ar 20.03.2019. tiek noteikti satiksmes ierobežojumi uz šādiem pašvaldības autoceļiem Annas pagastā: Anna – Teikas, Anna – Varžupuriņš, Anna – Kantorkrogs, Kalnāji – Kantorkrogs, Tarlapi – Kazradzi, Grēveles – Lejas, Atte – Lejas, Atte – Muzejs, Teikas – Vējiņi, Azandas – Āmaņi. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā zvanīt – 26340052.

Ilzenes  pagasta pārvalde informē,  ka sakarā ar pavasara šķīdoņa perioda iestāšanos, lai novērstu ceļu bojājumus, kas radušies vai varētu rasties klimatisko apstākļu dēļ no 18.03.2019. tiek ierobežota satiksme transportlīdzekļiem, kuru faktiskā masa pārsniedz 3,5 tonnas uz  šādiem pašvaldības  autoceļiem: Jaunzemi-Zvirgzdiņi; Āres – Tālā Dūre; Mežslokas – Rogas;
Paiķeni – Čonkas; Liepiņi – Jaunzemi; Onti – Mežvidi; Muiža – Ezerslokas;  Ezerslokas – Baltiņš.
Neskaidrību vai jautājumu gadījumā zvanīt – 25779981.

Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem uz  Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem  Jaunalūksnes pagastā
Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus, kas radušies vai var rasties pavasara  klimatisko apstākļu dēļ, saskaņā ar Jaunalūksnes pagasta pārvaldes 18.03.2019. rīkojumu Nr.JPP/1-4/19/2, ar š.g. 19.martu ierobežota transportlīdzekļu satiksme, uzstādot ceļazīmi Nr.312 “Masas ierobežojums” – 3,5 tonnas,  uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Jaunalūksnes pagastā:

Nr.

p.k.

Autoceļa nosaukums

Autoceļa īpašuma kadastra numurs

Posma garums, km

1.

Upeskakts-Līgotņi

3656 001 0098

3.791

2.

Auseji-Garjuri

3656 001 0099

3.516

3.

Bundzene-Matisene

3656 005 0072

4.00

4.

Karitāni-Paideri

3656 008 0196

3.117

5.

Kanaviņas-Lejasšķinķi

3656 008 0194

3656 008 0070

5.55

6.

Kolberģis-Karitāni

3656 003 0146

3656 009 0156

3656 009 0089

3.59

7.

Dudas-Paideri

 

3656 008 0191

3656 008 0208

3656 008 0192

3656 008 0206

3656 008 0109

4.32

8.

Strunķene-Laines

3656 010 0268

3.43

9.

Jaunzemi-Karitāni

 

 

3656 010 0269

3656 009 0082

3656 009 0090

2.46

10.

Garjuri-Lašķi

3656 004 0149

2.95

11.

Garjuri-Nikolska

3656 004 0148

0.60

12.

Zariņi – Lenkava

3656 014 0062

3656 014 0008

3656 014 0063

1.536

13.

Beja – Cukurkalni

3656 010 0304

0.67

14.

Bundzene-Birzmaļi

3656 005 0074

2.259

Minētie ierobežojumi neattiecas uz šādiem transportlīdzekļiem:

  • operatīvajiem transportlīdzekļiem;

 transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”.

Jaunannas pagasta pārvalde informē, ka , sakarā ar pavasara šķīdoņa perioda iestāšanos, lai novērstu ceļu bojājumus, kas radušies vai varētu rasties klimatisko apstākļu dēļ, ar 22.03.2019. tiek noteikti satiksmes ierobežojumi uz šādiem pašvaldības autoceļiem Jaunannas pagastā: Jaunanna – Guldupji, Vecais ceļš, Centra iela, Arāji – Alksnīši, Dziļlejas – Kaijas, Rūķīši – Svari, Rūķīši- Gribažas, Jaunanna- Eizentāle, Jaunanna – Semani, Ievedne – Aizpure, Centrs – Jaunzemi, Gundegas – Augstāsala. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā zvanīt – 26375360.

Jaunlaicenes pagasta pārvalde informē, ka, sakarā ar pavasara šķīdoņa perioda iestāšanos, lai novērstu ceļu bojājumus, kas radušies vai varētu rasties klimatisko apstākļu dēļ, ar 18.03.2019. tiek noteikti satiksmes ierobežojumi uz šādiem pašvaldības autoceļiem Jaunlaicenes pagastā: Bambāļi-Tortuži-Dēliņkalns; Āres-Kundziņi-Vidzemes šoseja; Jaunlaicene-Dauguļi-Vidzemes šoseja; Šļukumi-Stiliņi-Rēveļi; Majorskola-Vārņi; Šļukums-Auguļi-Jenši; Jaunlaicene-Kambari-Grūbe. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā zvanīt 29489910.

Kalncempju pagasta pārvalde informē, ka , sakarā ar pavasara šķīdoņa perioda iestāšanos, lai novērstu ceļu bojājumus, kas radušies vai varētu rasties klimatisko apstākļu dēļ, ar 25.03.2019. tiek noteikti satiksmes ierobežojumi uz šādiem pašvaldības autoceļiem Kalncempju pagastā: Parka iela, Ozolu iela, Ermiķi – Letes, Lūkuži – Gotlupi – Nāzupi, Cempji- Malaci, Ate – Augstiekalni – Niedras, Žagatas – Cempji, Lauķi – Jāņkalni, Vāverkalns – Egles. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā zvanīt 26375360.

Malienas pagasta pārvalde informē, ka: Lai novērstu pašvaldības autoceļu bojājumus, kas radušies vai var rasties pavasara  klimatisko apstākļu dēļ,  ar 18.03.2019. ierobežota transportlīdzekļu satiksme uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Malienas pagastā, uzstādot ceļazīmi Nr.312 “Masas ierobežojums” – 3,5 tonnas :

Nr.p.k.

Autoceļa nosaukums

Autoceļa īpašuma kadastra numurs

Posma garums, km

1.

Tomsona pagrieziens – Sebežnieki

3672 002 0092

5.63

2.

Ponkulene – Sviestiņi

3672 001 0037 001

3.463

3.

Miezīša ceļa gals – Baltaissils

3672 004 0043 001

6.98

4.

Brenci – Sakvārne

3672 002 0099 001

4.74

5.

Kaķi – Lenkava

3672 002 0097

0.65

6.

Kūderi – Lauziņi

3672 003 0071 001

1.289

7.

Ūbuļi – Aizkalnieši

3672 003 0119 001

1.28

Mārkalnes pagastā
Lai klimatisko apstākļu dēļ novērstu iespējamos vai radušos pašvaldības autoceļu bojājumus, pamatojoties uz Mārkalnes pagasta pārvaldes 15.03.2019. rīkojumu Nr.MRPP/1-4/19/20 no 18.03.2019. aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem ar kopējo massu 3.5 tonnas pa šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Mārkalnes pagastā: Mežumuiža-Pakalni-Ezīšava-Vecāgas; Vecāgas-Cirakalns-Šūpalas; Zemesbanka-Lielāsgāršas; Siļķene-Zīles; Ezīšava-Mārkalne; Blekteskalns-Ceļmalas; Zemesbanka-Tamaci-Ķīvistene; Vuķi-Ezerkalns; Blekteskalns-Mežmaļi; Lielliepas –Mikalītes; Ezīšava – Dekšņi; Cirakalns – Silmalu krustojums; Sviestagārša – Augupurvs; Silmalu krustojums – Silmalas.

Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Pededzes pagastā pavasara šķīdoņa periodā
Lai klimatisko apstākļu dēļ novērstu iespējamos vai radušos pašvaldības autoceļu bojājumus, pamatojoties uz Pededzes pagasta pārvaldes 18.03.2019. rīkojumu Nr.PPP/1.4/19/22, no 20.03.2019. aizliegts pārvietoties transportlīdzekļiem ar kopējo massu 3.5 tonnas pa šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Pededzes pagastā:
Kūdupe-Kapsēta, Čistigi-Zagorje, Čistigi-Skaliņš, Pededze-Naumova, Ķurši-Kapsēta, Orlīši-Boiņica, Zabolova-Bīberi-Bairīši, Zabolova-Rudzīši, Stuborova-Šeļehova, Pļevna-Stuborova, Ponkuļi-Puncene, Kūdupe-Vokica, Kūdupe-Pļitka, Ķurši-Gundegas, Vjazina-Muratovs, Vjazina-Sterženova, Rūķi-Krustceles, Naumova-Brūklenāji.

Veclaicenes pagasta pārvalde informē, ka klimatisko apstākļu dēļ,  lai novērstu iespējamos vai radušos pašvaldības autoceļu bojājumus ar 20.03.2019. tiek noteikti satiksmes ierobežojumi transporta līdzekļiem (transportlīdzekļu sastāviem), kuriem slodze uz ass pārsniedz 2.5 tonnas pa sekojošiem pašvaldības autoceļiem Veclaicenes pagastā visā to garumā: Krustiņi – Palpierkalns, Dzintari – Cīņas, Sauleskalns – Lauciņi, Korneti – Slokas, Vidzemes šoseja – Romeškalns.
Tālrunis informācijai – 28381507.

Zeltiņu pagasta pārvalde informē, ka sakarā ar pavasara šķīdoņa perioda iestāšanos, lai novērstu ceļu bojājumus, kas radušies vai varētu rasties klimatisko apstākļu dēļ ar 18.03.2019.  tiek ierobežota transportlīdzekļu, kuriem slodze uz ass pārsniedz 2,5 tonnas, satiksme uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Zeltiņu pagastā visā to garumā: Grēveles-Ciemgaļi, Lejnieki-Lielpaldi, Ieviņas-Laimiņas, Rožukalns-Ziemeļi. Informācija pa tālruni 26335750.

Ziemera pagasta pārvalde informē, ka, ņemot vērā klimatiskos apstākļus, no 25.03.2019. noteikti satiksmes ierobežojumi uz šādiem Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Ziemera pagastā:

 

 

Autoceļš

Satiksme ierobežota

 posmā

Ierobežojuma veids

1

Pagastmājas ceļš

0,00

0,15

3,5

2

Jaunzemi-Odiņi

0,00

2,53

3,5

3

Māriņkalns-Karva

0,00

4,18

7

4

Māriņkalns

0,00

0,40

3,5

5

Ziemeri – Alsviķi (V384)

7,751

8,436

3,5

6

Vistaskalns – Svārupi

0,00

1,54

3,5

7

Pamatskola-Priedulejas

0.00

4,29

3,5

8

Doktas – Tāleši – Ratenieki

0,00

4,592

3,5

9

Erņi – Veclaicenes robeža

0,00

0,56

3,5

10

Tautas nams

0.00

0,19

3,5

11

Birži-Bleteskalns

0,00

1,17

3,5

12

Atvases-Ziemeļnieki

0,00

0,57

3,5

13

Stūrīši-Ziemeri

0,00

0,34

3,5

14

Stūrīši-Elisi

0,00

6,93

3,5

15

Stāmeri-Liepkāji

0,00

1,15

3,5

16

Ziemeri-Šļukums

0,00

4,89

3,5

17

Priedulejas-Šķersti-Maltavnieki- Putrenieši

0,00

2,66

3,5

18

Šļukums-Māriņkalns

0,00

2,60

3,5

19

Pamatskola-Metumi

0,00

1,11

3,5

20

Jakumi-Pušpuri

0,00

0,42

3,5

21

Pils ceļš

0,00

0,29

3,5

22

Sauleskalns – Anti

0,00

0,727

3,5

23

Ķauķi – Ozoliņi

0,00

1,17

3,5

24

Šļukums – Jāņkalni – Ignašas

0,00

0,831

3,5

25

Parka iela Māriņkalnā

0,00

0,33

3,5

26

Nākotnes iela Māriņkalnā

0,00

0,66

3,5

27

1.      pamatskolas ceļš

0,00

0,14

3,5

28

    2. pamatskolas ceļš

0,00

0,14

3,5

 

Minētie ierobežojumi neattiecas uz transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar valsts akciju sabiedrību “Latvijas Valsts ceļi” vai pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrības “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”.
Lai veiktu saskaņojumu ar pašvaldību par maršrutu, pa kuru tiek pārvadāts svaigpiens, iesniedzējam jāiesniedz iesniegums, pievienojot karti ar iezīmētu maršrutu, transportlīdzekļa, ar kuru tiek pārvadāts svaigpiens, tehniskās pases kopija.
Satiksmes plūsmu visiem transportlīdzekļiem atjaunot pēc nelabvēlīgo klimatisko apstākļu un ceļu rūguma perioda izbeigšanās.

Skip to content