Finanšu komitejas 21.03.2019. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 21.03.2019. sēdes darba kārtība

21.03.2019. plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3688 005 0254, “Pušpuri”, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā atsavināšanu.
3. Par projektu „Kopienai pa pēdām”.
4. Par projektu “Sabiedrības centrs – ērts un pieejams”.
5. Par grozījumu Alūksnes novada domes 28.09.2017. lēmumā Nr. 366 “Par Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu”.
6. Par Veclaicenes pagasta pārvaldes īslaicīgās nomas maksas pakalpojumiem.
7. Par Ziemera pagasta pārvaldes īslaicīgās nomas maksas pakalpojumiem.
8. Par atļauju Guntai VANAGAI savienot amatus.
9. Par tirdzniecību pastāvīgajās ielu tirdzniecības vietās.
10. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras „SPODRA” darba plāna 2019. gadam apstiprināšanu.
11. Par automašīnu iegādi.
12. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 „Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.

Skip to content