Rosina diskusiju par pop-up metodes iespējām uzņēmējdarbības veicināšanai Alūksnē - Alūksnes novads

Rosina diskusiju par pop-up metodes iespējām uzņēmējdarbības veicināšanai Alūksnē

Turpinot uzsākto darbību URBACT projektā, pārņemot Vācijas pilsētas Altenas pieredzi vietējās ekonomikas veicināšanai, Alūksnes novada pašvaldība 14. martā bija aicinājusi uz tikšanos interesentus, lai iepazīstinātu ar pop-up metodi un diskutētu par iespējām to ieviest Alūksnē.

 Tikšanos vadīja URBACT projekta “Augoša pilsēta: Ilgtermiņa lejupslīdes pārvarēšana mazajās pilsētās” (“Re-growCity”) vadītāja Kristīne Lāce un pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta speciāliste Māra Saldābola. Speciālistes iepazīstināja ar pop-up metodi mazajā uzņēmējdarbībā citur pasaulē, un kopā ar dalībniekiem centās rast idejas tās izmantošanai Alūksnē.

URBACT programmas ietvaros Eiropas pašvaldības veido starptautiskus tīklus savstarpējai pieredzes apmaiņai un labās prakses tālāknodošanai, kas veicina to teritoriju attīstību un izaugsmi pozitīvu izmaiņu virzienā. Programmas mērķis ir nodot un pielāgot URBACT Labās prakses apbalvojumu saņēmušo pilsētu pieredzi citām pilsētām.

Alūksnes novada pašvaldība kopā ar Portugāles, Spānijas, Ungārijas, Slovēnijas, Grieķijas, Itālijas pilsētām ir iesaistījusies minētajā URBACT programmas projektā “Augoša pilsēta”, kura vadošais partneris ir Vācijas pilsēta Altena. Daudzu gadu garumā Altena cīnījusies ar tādām pašām problēmām, kas šobrīd skar Latviju un arī Alūksni – vietējo nozaru slēgšana, bezdarba pieaugums, iedzīvotāju skaita samazināšanās, jaunu cilvēku aizbraukšana. Šobrīd Altena ir pilsēta ar 18 tūkstošiem iedzīvotāju, taču laika posmā no 1975. gada līdz 2014. gadam tā bija zaudējusi 14 tūkstošus iedzīvotāju. Līdz ar to Altenā ir nācies risināt sarukšanas problēmu un mēģināt atdzīvināt pilsētu ar minimālu ārējo resursu izmantošanu. Viens no veidiem, kā Altena to risinājusi, ir pop-up tirdzniecības vietu attīstība, un šīs idejas pieredzi projekta ietvaros vēlas apgūt Alūksnes novada pašvaldība.

Pasaulē pop-up kustība zināma jau vairākus gadus, un tās nosaukums apzīmē uz īsu brīdi atvērtu veikalu, restorānu, bāru vai citu iestādi. Šāda koncepta veikali, restorāni nav ekskluzīvi aprīkoti, tiem nav īpaša interjera, tas ir vienkārši pašu spēkiem uz īsu brīdi radīts interjers. Pop-up kustība var atdzīvināt pamestus pilsētas nostūrus, piešķirot tiem īpašu nokrāsu, atvilinot turp apmeklētājus. Cilvēkiem jāatceras, ka došanos uz pop–up veikalu, galeriju, restorānu, tirgu vai kinoteātri nav ieteicams atlikt, jo nav zināms, vai rīt tas tur vēl būs.

Tirgzinību speciālisti norāda, ka šis var būt teicams veids, kā pārbaudīt jauna veikala atrašanās vietas veiksmīgumu, pirms ieguldīt naudu pastāvīgu telpu izveidē. Uzņēmēji šādi var izmēģināt jaunus produktus vai pakalpojumus.

Projektā Alūksnē plānots attīstīt šādas idejas – pēc pop-up metodes principa veidot Amatnieku centra darbību šaursliežu dzelzceļa stacijas ēkā un organizēt īslaicīgas izklaides un tūrisma pakalpojumu tirdzniecības vietas saskaņā ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem.

Tikšanās otrajā daļā speciālistes organizēja darba grupas, kurās tika meklēti konkrēti priekšlikumi, kā ieviest pop-up metodi gan iepriekšminētajās idejās, gan, lai risinātu tukšo telpu problēmu pilsētā. Tikšanās uzņēmējdarbības atbalsta centrā noslēdzās ar skaidrāku izpratni par to, kas ir pop-up metode, un iezīmējās tie darbības virzieni, kas būtu aktuāli vietējiem iedzīvotājiem. Speciālistes aicināja turpināt domāt par veidiem, kā attīstīt savas biznesa idejas, un nepieciešamības gadījumā solīja dot padomus. Arī turpmāk plānotas šāda veida tikšanās, tādēļ aicinām sekot līdzi aktuālajai situācijai Alūksnes novada pašvaldības mājaslapā www.aluksne.lv.

Sanita PĀSA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content