Meža dienās jaunieši stāda kokus un iegūst zināšanas par mežu - Alūksnes novads

Meža dienās jaunieši stāda kokus un iegūst zināšanas par mežu

Šodien, 17. aprīlī, Meža dienu ietvaros sadarbībā ar Latvijas Valsts meža dienestu un pašvaldības aģentūru “Spodru” tika stādīti koki pašvaldības īpašumā esošā meža teritorijā. Pasākumā piedalījās Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 7.b un 11.a skolēni. Jaunieši ieguva teorētiskās zināšanas par to, kā pareizi stādīt kokus, un vēlāk arī praktiski piedalījās to stādīšanā. Tāpat skolēniem stāstīja par to, kā noteikt koka vecumu, meža platības izmērīšanu, kā arī vidējā caurmēra noteikšanu.

– Darbs nav smags, bet atbildīgs! Ja stādus iestādīs pareizā laikā un vietā, ir garantija, ka koks izaugs, – uzsver Latvijas Valsts meža dienesta Alūksnes nodaļas vecākais mežzinis Gints Jaunkalns.

Kopā sastādīta 0,8 hektāru liela teritorija ar egļu stādiem. Tagad jāgaida rezultāti, jo, lai mežs izaugtu, ir vajadzīgi 80 gadi. Pasākumam turpinoties, mežzinis iepazīstināja ar instrumentiem, kas nepieciešami viņa darbam, praktiski rādīja, kā izskaitīt kokus mežā, kā izmērīt to vecumu, šķērslaukumu, augstumu un kādā stāvoklī ir šie koki. Pasākuma noslēgumā jaunieši kopīgi pārrunāja, ko jaunu iemācījās dienas laikā, un atzina, ka nepieciešams organizēt vairāk šādu dienu mežā. Nobeigumā Valsts mežu dienests demonstrēja jauno ugunsdzēsēju automašīnu.

Galvenais mežzinis atgādina, ka visā valsts teritorijā no 2019. gada 19.aprīļa ir noteikts ugunsnedrošais laikposms, paredzot virkni drošības nosacījumu, kas šajā laikā jāievēro gan meža īpašniekiem, gan jebkuram meža apmeklētājam. Šajā laika periodā iedzīvotājiem un meža īpašniekiem ir jānodrošina ugunsdrošības prasības meža zemēs. Uzturoties mežos un purvos, aizliegts nomest degošus sērkociņus, izsmēķus vai citus gruzdošus priekšmetus. Aizliegts bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta attiecīgo teritoriālo struktūrvienību veikt jebkāda veida dedzināšanu. Mežā aizliegts dedzināt atkritumus, ciršanas atliekas un kurināt ugunskurus, braukt ar mehāniskiem transportlīdzekļiem pa mežu ārpus ceļa, kā arī veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.

Skip to content