Atceļ satiksmes ierobežojumus uz pašvaldības autoceļiem pagastu teritorijās - Alūksnes novads

Atceļ satiksmes ierobežojumus uz pašvaldības autoceļiem pagastu teritorijās

Sakarā ar pavasara šķīdoņa izbeigšanos, ar 24.04.2019. atcelts Alsviķu pagasta pārvaldes 15.03.2019. rīkojums Nr. APP/1.4/19/9 “Par satiksmes ierobežojumu noteikšanu”.


Annas pagasta pārvalde informē, ka no 12.04.2019. tiek atcelti transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi uz pašvaldības ceļiem Annas pagastā.
Sakarā ar ceļu rūguma perioda izbeigšanos, Pededzes pagasta pārvalde no 10. aprīļa atceļ satiksmes ierobežojumus uz pašvaldības autoceļiem Pededzes pagasta teritorijā.


Ilzenes pagasta pārvalde informē, ka no 10.04.2019. atcelti satiksmes ierobežojumi transportlīdzekļiem ar faktisko masu virs 3,5 tonnām pa šādiem pašvaldības autoceļiem: Āres-Tālā Dūre, Mežslokas-Rogas, Paiķeni-Čonkas, Liepiņi-Jaunzemi, Onti-Mežvidi, Muiža-Ezerslokas, Ezerslokas-Baltiņš. Satiksmes ierobežojumu ATCELŠANA neattiecas par pašvaldības autoceļu Jaunzemi-Zvirgzdiņi, kur aizliegts braukt transportlīdzekļiem (transportlīdzekļu sastāviem), kuru kopējā faktiskā masa pārsniedz 3,5 tonnas. Tālrunis informācijai – 25779981.

Ilzenes  pagasta pārvalde informē, ka no 25.04.2019. ATCELTS satiksmes ierobežojums transportlīdzekļiem ar faktisko masu  virs 3.5 tonnām pa pašvaldības autoceļu Jaunzemi-Zvirgzdiņi
Tālrunis informācijai- 25779981.


Jaunannas pagasta pārvalde informē, ka no 23.04.2019. tiek atcelti transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi uz pašvaldības ceļiem Jaunannas pagastā.


Jaunlaicenes pagasta pārvalde informē, ka sakarā ar klimatisko apstākļu uzlabošanos, ar 23.04.2019. atcelts 18.03.2018. rīkojums Nr.JLPP/1-4/19/6  ,,Par satiksmes ierobežošanu uz pašvaldības autoceļiem ziemas/pavasara šķīdoņa periodā Jaunlaicenes pagastā”.


Kalncempju pagasta pārvalde informē, ka no 23.04.2019. tiek atcelti transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumi uz pašvaldības ceļiem Kalncempju pagastā.


Malienas pagasta pārvalde informē, ka:
Sakarā ar klimatisko apstākļu uzlabošanos, ar 15.04.2019. atcelts 18.03.2019. rīkojums Nr.MPP/1-4/19/3 ,,Par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Malienas pagastā”.


Mārkalnes pagasta pārvalde informē, ka ar 10.04.2019. atcelts 15.03.2019. rīkojums par transportlīdzekļu satiksmes ierobežojumiem uz Alūksnes novada pašvaldības autoceļiem Mārkalnes pagastā klimatisko apstākļu dēļ.
Veclaicenes pagasta pārvalde informē, ka ar 17.04.2019. tiek atcelti satiksmes ierobežojumi transporta līdzekļiem (transportlīdzekļu sastāviem), kuriem slodze uz ass pārsniedz 2.5 tonnas pa sekojošiem pašvaldības autoceļiem Veclaicenes pagastā visā to garumā: Krustiņi – Palpierkalns, Dzintari – Cīņas, Sauleskalns – Lauciņi, Korneti – Slokas, Vidzemes šoseja – Romeškalns.
Tālrunis informācijai – 28381507.


No 23.04.2019. atcelts Ziemera pagasta pārvaldes 18.03.2019. rīkojums Nr.ZIPP/1-4/19/11 “Par satiksmes ierobežojumu noteikšanu uz pašvaldības autoceļiem ziemas/pavasara šķīdoņa periodā Ziemera pagastā”.

 

Skip to content