Alūksnes novada pašvaldība izsludina atkārtotu pieteikšanos līdzfinansējumam daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai - Alūksnes novads

Alūksnes novada pašvaldība izsludina atkārtotu pieteikšanos līdzfinansējumam daudzdzīvokļu māju pagalmu labiekārtošanai

Alūksnes novada pašvaldība izsludina atkārtotu pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai. Pieteikumu iesniegšanas termiņš: no 2. līdz 31. maijam.

Minēto līdzfinansējumu pašvaldība piešķir saskaņā ar saistošajiem noteikumiem Nr.24/2014 “Par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai”. Tie nosaka, ka pašvaldības līdzfinansējumu daudz­dzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemesgabala labiekārtošanai var saņemt ne vairāk kā 50% no kopējām atbalstāmām izmaksām un nepārsniedzot 5000 EUR.

Labiekārtošanas aktivitātes, kam pašvaldība piešķir līdzfinansējumu, ir  piebraucamo ceļu, stāvlaukumu un gājēju celiņu atjaunošana vai pārbūve (ieskaitot nepieciešamās inženierkomunikācijas un aprīkojuma elementus), kā arī apgaismojuma atjaunošana vai pārbūve. Konsultācijas nepieciešamo dokumentu sagatavošanai var saņemt pie Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītāja Ingus Berkuļa, e-pasts ingus.berkulis@aluksne.lv, tālruņi 64381492, 28686707.

Ar saistošajiem noteikumiem, kas regulē līdzfinansējuma piešķiršanu, var iepazīties www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi. Pie saistošajiem noteikumiem ir atrodamas arī līdzfinansējuma pieprasīšanai aizpildāmās veidlapas.

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content