Alūksnes novadā godina labākos interešu izglītībā, olimpiādēs un sportā - Alūksnes novads

Alūksnes novadā godina labākos interešu izglītībā, olimpiādēs un sportā

Mācību gadam noslēdzoties, 28. maijā, Alūksnes Kultūras centrā norisinājās pasākums, kura laikā Alūksnes novada pašvaldība apbalvoja labākos novada skolēnus – mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekus, veiksmīgākos audzēkņus interešu izglītības jomā – mūzikā un skatuves runā, sportā un viņu pedagogus. 

 Gan skolēni, gan skolēnu kolektīvi un arī pedagogi saņem naudas balvas, pamatojoties uz noteikumiem “Kārtība par naudas balvas, stipendijas un papildus finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamiem un pedagogiem”. Šogad šim mērķim pašvaldība atvēlējusi 9765 eiro.

Par panākumiem olimpiādēs apbalvoja 10 jauniešus. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 9. klases skolnieks Rūdolfs Brahmanis ieguva 3.vietu Eiropas Savienības dabaszinātņu olimpiādē Portugālē, kur startēja Latvijas skolēnu komandā, parādot savas zināšanas bioloģijā, ķīmijā un fizikā. Izcīnīta arī 1. vieta ķīmijas olimpiādēs valstī un 1. vieta novada posmā. Starp šī mācību gada panākumiem jāpiemin arī 1. vieta fizikas olimpiādē novada posmā, 2. vieta bioloģijas olimpiādē novada posmā, 3. vieta vēstures un latviešu valodas olimpiādēs novada posmā. Olimpiādēm sagatavoties palīdzēja skolotājas Inese Ločmele, Rasma Gradovska, Tatjana Sarma.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 9. klases skolniece Evelīna Tuvi ieguva 1. vietu reģionā mūzikas olimpiādē. Olimpiādei sagatavoties viņai palīdzēja skolotāja Ingrīda Pilskalne.

Strautiņu pamatskolas 9. klases skolnieks Kristaps Āboliņš ieguva 3. vietu latviešu valodas un literatūras olimpiādē valstī un 1. vietu novada posmā. Kristaps sasniedza arī 1. vietu vēstures olimpiādē, 2. vietu bioloģijas olimpiādē, 2. vietu ķīmijas olimpiādē novada posmā. Piedalījies arī dabaszinātņu olimpiādes 2. kārtā valstī. Kristapam gatavoties palīdzēja skolotāji Santa Masinga un Agris Poišs.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniece Laura Sabīne Taurmane ieguva 1. vietu latviešu valodas un literatūras olimpiādē, 1. vietu vēstures olimpiādē, 3. vietu bioloģijas un ekonomikas olimpiādēs novada posmā. Jaunietei sagatavoties palīdzēja skolotājas Daina Černomirdina un Iveta Mikijanska.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniece Viktorija Jekaterina Bobinova sasniedza 1. vietu angļu valodas olimpiādē novada posmā. Viktorijai palīdzēja sagatavoties skolotāja Mārīte Palma.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 10. klases skolniece Sabīne Golubeva ieguva 1. vietu matemātikas olimpiādē novada posmā. Viņai gatavoties palīdzēja skolotāja Vija Miesniece.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 11. klases skolniece Una Koliste ieguva 1. vietu bioloģijas olimpiādē novada posmā un atzinību matemātikas olimpiādē novada posmā. Unai palīdzēja sagatavoties skolotāja Inta Jaunkalne.

Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas 8. klases skolnieks Raivis Dāvis Steberis ieguva 1. vietu matemātikas olimpiādē novada posmā un sagatavoties viņam palīdzēja skolotāja Aija Kļaviņa.

Strautiņu pamatskolas 9. klases skolnieks Emīls Magaziņš izcīnīja 1. vietu bioloģijas olimpiādē novada posmā. Audzēknim palīdzēja sagatavoties Līga Šteinere.

Alūksnes pilsētas sākumskolas 6. klases skolnieks Oskars Engelss ieguva 1. vietu matemātikas olimpiādē novada posmā. Skolēnam sagatavoties palīdzēja skolotāja Modra Liepiņa.

Pašvaldība lepojas arī ar novada audzēkņu sasniegumiem interešu izglītībā – mūzikā un skatuves runā. Alūksnes Bērnu un jauniešu centra pārstāve Baiba Laicena ieguva augstāko pakāpi reģiona skatuves runas konkursā un tika izvirzīta finālam. Elvita Keita Ķikute, kura arī pārstāv Alūksnes Bērnu un jauniešu centru, ieguva I pakāpi skatuves runas konkursā. Abām meitenēm sagatavoties palīdzēja pedagoģe Daiga Bētere.

Alūksnes Mūzikas skolas audzēknis Deivids Struckis pūšaminstrumentu spēles konkursā valstī sasniedza 1. vietu, bet reģionā izcīnīja otro vietu. Skolēnam sagatavoties palīdzēja pedagogs Zigmārs Krūmiņš un koncertmeistare Aiva Grosa.

 Alūksnes Mūzikas skolas audzēknis Ernests Ervīns Dovgāns valsts konkursā sitaminstrumentu spēlē ieguva 2. vietu un arī reģionā izcīnīja otro vietu, savukārt Pauls Stradiņš valsts konkursā sitaminstrumentu spēlē ieguva 3. vietu, bet reģionā izcīnīja 2. vietu. Abus jauniešus sagatavoja pedagogs Mārcis Kalniņš un koncertmeistare Inita Čerbikova.

  Alūksnes Mūzikas skolas audzēkne Tīna Sloģe valsts konkursā pūšaminstrumentu spēlē ieguva 2. vietu un arī reģionā izcīnīja 2. vietu. Skolnieci sagatavoja pedagoģe Sarmīte Kubuliņa un koncertmeistare Ilva Liepiņa.

Panākumi šajā mācību gadā interešu izglītībā gūti ne tikai individuāli, bet arī kolektīvi. Kolektīvi saņems naudas balvu, kuru varēs izlietot pēc saviem ieskatiem. Alūksnes Mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles ansamblis ar vadītāju Mārci Kalniņu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu, popgrupu konkursā “No baroka līdz rokam” ieguva 1. vietu I pakāpē valstī un 1. vietu I pakāpē reģionā. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas vokāli instrumentālā grupa ar vadītāju Zigmāru Krūmiņu šajā konkursā ieguva 3. vietu I pakāpē valstī un 1. vietu I pakāpē reģionā.

Vokālais ansamblis “Anemones” ar vadītāju Inu Perevertailo veiksmīgi startējis vokālās mūzikas konkursā “Balsis”, kur iegūta 1.vieta I pakāpē.
Pūtēju orķestris un vadītāji Ilze un Sandors Saulvedis Līviņi izcīna Latvijas izglītības iestāžu pūtēju orķestru defilē programmu skatē 1.vietu I pakāpē ar izcilību.

Sveikti un godināti arī novada sportiskākie jaunieši. Vairāki Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi parādījuši ļoti labu sniegumu biatlona sacensībās. Sanita Buliņa ieguva 1. vietu 2. kārtā un 3. vietu 1. kārtā Latvijas čempionātā vasaras biatlonā. Iegūtas divas 1. vietas Latvijas čempionātā biatlonā 1. un 2. kārtā. Sandra Buliņa izcīnīja 1. vietu Latvijas čempionātā vasaras biatlonā 2. kārtā un 1. vietu Latvijas čempionātā biatlonā 1. kārtā un 2. vietu 2. kārtā.  

Aleksandrs Kuzņecovs izcīnīja 1. vietu 2. kārtā Latvijas čempionātā vasaras biatlonā sprintā, divas 1. vietas Latvijas čempionātā biatlonā 1. un 2. kārtā masu startā. Aleksandrs Pometuns sasniedza 1. vietu Latvijas čempionātā vasaras biatlonā 1. kārtā masu startā, 1. vietu 2. kārtā Latvijas čempionātā biatlonā un 3. vietu Latvijas čempionātā biatlonā 1. kārtā. Daniels Kodaļevs sasniedza 1. vietu Latvijas čempionātā vasaras biatlonā 2. kārtā masu startā, 2. vietu Latvijas čempionātā vasaras biatlonā 1. kārtā sprintā, 3. vietu Latvijas čempionātā distanču slēpošanā masu startā. Anastasija Ņedaivodina izcīnīja 2. vietu Latvijas čempionātā vasaras biatlonā masu startā, 2. vietu Latvijas čempionātā biatlonā 1. kārtā un 2. vietu 2. kārtā. Kristaps Deksnis ieguva 2. vietu 2. kārtā Latvijas čempionātā vasaras biatlonā masu startā, 2. vietu Latvijas čempionātā biatlonā 2. kārtā un 3. vietu 1. kārtā. Matīss Meirāns izcīnīja 2. vietu Latvijas čempionātā biatlonā 1. kārtā sprintā. Kristaps Širaks ieguva 2. vietu Latvijas čempionātā vasaras biatlonā 2. kārtā sprintā. Reinis Volbergs sasniedza 3. vietu Latvijas čempionātā vasaras biatlonā 1. kārtā. Audzēkņus sagatavoja treneris Sergejs Sverčkovs.

Audzēkne Dita Apsīte panākumus guvusi Latvijas čempionātos vieglatlētikā. Izcīnīta 2. vieta 100 metru barjerskrējienā un 3. vieta 60 metru barjerskrējienā. Viņai sagatavoties palīdzēja treneris Ilgvars Vaskis un trenere Zoja Ribuša.

Alūksnes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi var lepoties ar ikgadējiem panākumiem arī džudo cīņās. Roberts Javorskis ieguva 1. vietu Latvijas meistarsacīkstēs džudo un 1. vietu Baltijas čempionātā džudo cīņā. Evelīna Javorska ieguva 1. vietu Latvijas meistarsacīkstēs džudo. Roberts Purs ieguva 2. vietu Latvijas meistarsacīkstēs džudo un 3. vietu Baltijas čempionātā džudo cīņā. Rolands Kazačenoks sasniedza 2. vietu Latvijas meistarsacīkstēs džudo. Aleksandrs Skuja izcīnīja 3. vietu Latvijas Republikas atklātajā čempionātā džudo un 3. vietu “Latvian open 2019”. Jūlija Kuzņecova ieguva 3. vietu Latvijas meistarsacīkstēs džudo. Māris Sedlenieks sasniedza 3. vietu Latvijas meistarsacīkstēs džudo. Jauniešus sagatavoja treneris Aivars Mālnieks.

Pašvaldība vēlreiz saka lielu paldies visiem pedagogiem un bērnu vecākiem par ieguldīto darbu jauniešu sagatavošanā un novēl veiksmi un panākumus arī turpmāk. Lai skaista vasara!

Sagatavoja: Sanita PĀSA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content