Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.07.2019. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 08.07.2019. sēdes darba kārtība

08.07.2019., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pamatskolā.
3. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā.
4. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Ziemeru pamatskolā.
5. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā.
6. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Bejas pamatskolā.
7. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Pededzes pamatskolā.
8. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”.
9. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis”.
10. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”.
11. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”.
12. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte”.
13. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”.
14. Par grozījumiem Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes nolikumā.
15. Par Alūksnes Kultūras centra finansējuma mērķa maiņu.
16. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam.

Skip to content