Finanšu komitejas 18.07.2019. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 18.07.2019. sēdes darba kārtība

18.07.2019., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 3601 007 1117, īpašumā Tempļakalna ielā 10, Alūksnē, Alūksnes novadā, atsavināšanu.
3. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pamatskolā.
4. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Strautiņu pamatskolā.
5. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Ziemeru pamatskolā.
6. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alekseja Grāvīša Liepnas pamatskolā.
7. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Bejas pamatskolā.
8. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Pededzes pamatskolā.
9. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pienenīte”.
10. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Cālis”.
11. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Sprīdītis”.
12. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Alsviķu pirmsskolas izglītības iestādē “Saulīte”.
13. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunalūksnes pirmsskolas izglītības iestādē “Pūcīte”.
14. Par ēdināšanas pakalpojuma maksu Malienas pirmsskolas izglītības iestādē “Mazputniņš”.
15. Par līdzekļu izdalīšanu Jaunannas pagasta pārvaldei no Alūksnes novada pašvaldības Ceļu un ielu uzkrājuma fonda.
16. Par Alūksnes Kultūras centra finansējuma mērķa maiņu.
17. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesā iegūtajiem līdzekļiem pedagogu darba samaksas un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu palielinājumam.
18. Par finansējuma pārkārtošanu.
19. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 31.01.2019. lēmumā Nr.15 „Par amata vietām un atlīdzību Alūksnes novada pašvaldībā”.
20. Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļām sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “AP Kaudzītes”.

Skip to content