Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.09.2019. darba kārtība - Alūksnes novads

Sociālās, izglītības un kultūras komitejas 11.09.2019. darba kārtība

11.09.2019., plkst. 10:00
Uzvaras ielā 1, Alūksnē
Sēžu zāle

Darba kārtībā:
1. Par darba kārtību.
2. Par saistošo noteikumu Nr. __/2019 “Par pabalstiem Alūksnes novadā” izdošanu.
3. Par saistošo noteikumu Nr. __/2019 “Par materiālo atbalstu bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem un audžuģimenēm” izdošanu.
4. Par saistošo noteikumu Nr. _/2019 ,,Grozījumi Alūksnes novada domes 2014. gada 27. marta saistošajos noteikumos Nr. 7/2014 ,,Par materiālo atbalstu iedzīvotājiem Alūksnes novadā”” izdošanu.
5. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu Z.SVIKLEI.
6. Par pašvaldības stipendijas piešķiršanu M.ZIŅĢEI.
7. Par Alūksnes novada pašvaldības stipendijām 2019. gadā.
8. Par darba attiecību izbeigšanu ar Sanitu BUKANI.
9. Informācija par izglītojamo skaitu Alūksnes novada vispārējās izglītības iestādēs.
10. Informācija par Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienību “Alūksnes novada Naktspatversme”.

Skip to content