Alūksnes novadā desmito gadu pasniegs apbalvojumu “Sudraba zīle”. Aicina pieteikt pretendentus - Alūksnes novads

Alūksnes novadā desmito gadu pasniegs apbalvojumu “Sudraba zīle”. Aicina pieteikt pretendentus

Desmito gadu pasniegs Alūksnes novada augstāko apbalvojumu “Sudraba zīle”, tādēļ aicinām īpaši sarosīties iedzīvotājus un pieteikt apbalvojuma pretendentus – cilvēkus, ģimenes, biedrības, organizācijas – ikvienu, kura veikums novada un tā iedzīvotāju labā ir sevišķi nozīmīgs. Pretendentu pieteikšanas termiņš ir 30. septembris.

“Sudraba zīle” ir Alūksnes novada pašvaldības augstākais apbalvojums, ko pašvaldība pasniedz novembrī, Latvijas valsts proklamēšanas gadadienai veltītajā svētku pasākumā.

Apbalvošanai var pieteikt gan novada iedzīvotājus, gan personas, kas dzīvo un darbojas citur Latvijā vai ārzemēs, taču kuru ieguldījums Alūksnes novadā ir nozīmīgs ilgākā laika periodā. Tāpat apbalvošanai ar “Sudraba zīli” var pieteikt ģimenes, nevalstiskas organizācijas, uzņēmumus u.c.

Piesakot apbalvošanai kādu pretendentu, lūdzam rakstīt iesniegumu brīvā formā, tajā norādot pamatojumu, kādēļ un kādā jomā jūsuprāt konkrētā persona būtu jāapbalvo ar pašvaldības augstāko apbalvojumu. Pēc iespējas precīzi lūdzam norādīt arī informāciju pieteiktās personas identificēšanai – vārdu, uzvārdu, dzīvesvietu, nodarbošanos vai ieņemamo amatu. Ja apbalvošanai izvirzāt juridisku personu, tad jānorāda tās nosaukums un adrese, bet, ja piesakāt personu grupu – kolektīvu, tad tā nosaukums un vadītāja vārds un uzvārds.

Pretendentus var pieteikt gan individuāli, gan kolektīvi, pieteikumā norādot arī informāciju par iesniedzēju, lai nepieciešamības gadījumā varētu sazināties. Ar pašvaldības apbalvojumu nolikumu var iepazīties pašvaldības mājaslapas www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Nolikumi.

Iesniegtos pieteikumus izvērtēs komisija, bet gala lēmumu pieņems Alūksnes novada dome. Pašvaldības augstāko apbalvojumu tā saņēmējiem pasniegs valsts svētkiem veltītajā pasākumā Alūksnes Kultūras centrā.

Pieteikumus ar norādi “Pieteikums apbalvošanai ar “Sudraba zīli”” aicinām iesniegt sūtīt pa pastu Alūksnes novada pašvaldībai Brūža ielā 7, Alūksnē, Alūksnes novadā LV-4301, elektroniski uz e-pasta adresi: dome@aluksne.lv vai nogādāt tos personīgi pašvaldības Kancelejā, kas šobrīd atrodas Alūksnes Kultūras centra Kora zālē, Brūža ielā 7, Alūksnē. Lai atvieglotu pretendentu pieteikšanu, tāpat kā pērn, esam izveidojuši arī elektroniski aizpildāmu veidlapu, kas atrodama saitē: http://ej.uz/Sudraba_zili.

Kopš 2010. gada Alūksnes novada augstākais apbalvojums novembrī valsts svētkos pasniegts:

2010. gadā
Andrejam Aleksejevam, Zinovijai un Gunāram Aplokiem, Jānim Baltiņam, Intaram Berkulim, Vilnim Blūmam, Dzidrai Mazikai, Jānim Polim, Agritai Šaicānei, Ivaram Zariņam

2011. gadā
Lidijai Zitānei, Vizmai Dravniecei, Ivaram Hamanim, Viesturam Kazainim, Andrim Kļaviņam, Gunāram Ozoliņam, Gunitai Palejai, Mārai Podkalnei, Raivim Podrezovam, Ilonai Riekstiņai, Anitai Šnikvaldei

2012. gadā
Evai Aizupei, Intai Aizupietei, Edgaram Bertukam, Lidijai Juksei, Aigaram Peperniekam, Aigaram Steberim, Zitai Skultei, Aldim Verneram, Gunitai Virkai, Sašam Dišeinam (Sacha Duchaine)

2013. gadā
Ivetai Baltajai-Vanagai, Zigrīdai Ilenānei, Dainai Dubrei-Dobrei, Dzintrai Zvejniecei, Gintam Teterovskim, Ivetai Druvai – Druvaskalnei, Agrim Jermacānam, Imantam Samam, Aritai Prindulei, SIA “Dzīpari S”

2014. gadā
Ilzei Līviņai, Daigai Ozoliņai, Ingai un Uģim Prauliņiem, Renātei Pilipai, Gunāram Kalējam, biedrībai “Astes un Ūsas”, Laivu ģimenei, Uģim Puzulim, Ivaram Tīcam

2015. gadā
Lilitai Spirkai, Rūtai Merkuševai, Dainai Libertei, Ilgvaram Vaskim, Inārai Kravalei

2016. gadā
Edītei Ojai, Natai Meģei, Aivaram Mālniekam, Irēnai Greivulei, Metai Lerhai

2017. gadā
Verai Sedleniecei, Mārai Krieviņai, Aldim Līcim

2018. gadā
Marinai Ramanei, Ausmai Miningai, Vizmai Orlovskai, Inai Perevertailo, Alūksnes Maizes kombināta kolektīvam

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content