Pirmais “Transports pēc pieprasījuma” brauciens Alūksnes novadā noticis veiksmīgi - Alūksnes novads

Pirmais “Transports pēc pieprasījuma” brauciens Alūksnes novadā noticis veiksmīgi

Pirmais “Transports pēc pieprasījuma” brauciens Alūksnes novadā noticis veiksmīgiTrešdien, 23. oktobrī, Alūksnes novadā notika pirmais Vidzemes plānošanas reģiona īstenotā pilotprojekta “Transports pēc pieprasījuma” brauciens no Mārkalnes pagasta uz Alūksni. Pirmo reisu izmantoja kopumā pieci Mārkalnes pagasta iedzīvotāji.

Pilotprojekta mērķis ir uzlabot transporta pieejamību nokļūšanai novada centrā no noteiktām novada pagastu teritorijām, kurās nekursē sabiedriskais transports.

Alūksnes novadā ir noteiktas piecas teritorijas, kur katrā no tām “Transports pēc pieprasījuma” kursēs konkrētā nedēļas dienā, ja būs saņemti zvani. Šīs pilotteritorijas un kursēšanas dienas ir šādas: Mārkalne – trešdienās, Ilzene – ceturtdienās, Alsviķi – trešdienās, Jaunlaicene – piektdienās, Veclaicene – piektdienās. Šo teritoriju iedzīvotāji varēs pieteikt braucienus uz Alūksni dažāda veida pakalpojumu saņemšanai, piemēram, lai apmeklētu veikalu, aptieku, ārstu, bibliotēku, bankomātu, vai nokļūtu līdz autoostai. Iedzīvotāji “Transports pēc pieprasījuma” pakalpojumu varēs izmantot arī nokļūšanai atpakaļ mājvietā.

Lai kļūtu par pakalpojuma lietotāju, ir jāaizpilda reģistrēšanās anketa, kas pieejama attiecīgo pagastu pārvaldēs un bibliotēkās, kā arī pilotprojekta “Transports pēc pieprasījuma” transportlīdzekļos.

Iedzīvotāji varēs pieteikt braucienu 24 stundas iepriekš, zvanot vai rakstot īsziņu (tālr.nr. +371 27891000) vai e-pastu (tpp@vidzeme.lv) mobilitātes centra koordinatoram darba dienās no plkst.8.30 līdz plkst.14:00. Iedzīvotāji pakalpojumu varēs izmantot darba dienās no plkst.4:00 līdz plkst.23:00. Ja zvani no iedzīvotājiem nebūs saņemti, transports nekursēs.

Kultūras pasākumu apmeklējumam Alūksnes novada iedzīvotāji “transports pēc pieprasījuma” varēs pieteikt arī citās nedēļas dienās, taču tad brauciens jāpiesaka vismaz vienu nedēļu iepriekš.

Pilotprojekta ieviešana paredzēta līdz 2020. gada 30. septembrim. Pilotprojekta testēšanas laikā par pakalpojumu iedzīvotājiem nebūs jāmaksā.

Projektu “Mobilitātes un pakalpojumu pieejamības palielināšana demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos (MAMBA)” īsteno Vidzemes plānošanas reģions sadarbībā ar partneriem no Vācijas, Polijas, Somijas, Dānijas, Zviedrijas un Latvijas Interreg Baltijas jūras reģiona (BJR) programmas 2014.-2020. gadam ietvaros, ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu. Tā mērķis ir uzlabot mobilitātes pakalpojumu pieejamību attālajos lauku apvidos un demogrāfisko pārmaiņu skartajos reģionos, un pilnveidot transporta pakalpojumu sniedzēju kapacitāti. Latvijā projektu MAMBA īsteno Vidzemes plānošanas reģions, Vidzemes Augstskola un Autotransporta direkcija.

Pirmais “Transports pēc pieprasījuma” brauciens Alūksnes novadā noticis veiksmīgi

Pirmais “Transports pēc pieprasījuma” brauciens Alūksnes novadā noticis veiksmīgiPirmais “Transports pēc pieprasījuma” brauciens Alūksnes novadā noticis veiksmīgiPirmais “Transports pēc pieprasījuma” brauciens Alūksnes novadā noticis veiksmīgi

logo

Skip to content