Dienas aprūpes centrā “Saules stars” aktīvi izmanto labdarības organizācijas “Giving for Latvia” piešķirtās spēles - Alūksnes novads

Dienas aprūpes centrā “Saules stars” aktīvi izmanto labdarības organizācijas “Giving for Latvia” piešķirtās spēles

Pagājušā gada nogalē Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde no labdarības organizācijas “Giving for Latvia” saņēma aicinājumu iesniegt projekta pieteikumu atbalsta saņemšanai sociāli mazaizsargātām grupām.

Projekta ietvaros šī gada sākumā Dienas aprūpes centram “Saules stars”, kas ir Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes struktūrvienība, tika piešķirtas Latvijā ražotas attīstību veicinošas un izglītojošas spēles, kas ražotas no dabīgiem materiāliem. Ar saņemto spēļu palīdzību iespējams veicināt personu sociālās prasmes un spējas – attīstīt loģisko domāšanu, kā arī kinestētiskās, telpiskās, intuitīvās un starppersonu saskarsmes spējas.

Dienas aprūpes centrā atzīst, ka piešķirtās spēles lieliski papildina ikdienas aktivitātes un atvieglo prasmju apguves procesu. Centra klientiem ir prieks darboties ar visām spēlēm, taču vismīļākās esot VARIS konstruktors, gadalaiku kalendārs un lielie latviešu valodas koka burti.

 

Skip to content