Par ceļu satiksmes ierobežojumiem Alūksnes novada pagastos - Alūksnes novads

Par ceļu satiksmes ierobežojumiem Alūksnes novada pagastos

Annas pagastā

Ar 26.11.2019. tiek atcelti satiksmes kustības ierobežojumi uz pašvaldības autoceļa Veršas – Veršu izgāztuve Annas pagastā. 

Ar 2019.gada 30.oktobri tiek noteikti satiksmes kustības ierobežojumi uz pašvaldības autoceļa Atte – Muzejs. Pa minēto ceļa posmu atļauts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 3.5 tonnas. Tālrunis neskaidrību vai jautājumu gadījumā: 26375360


Jaunalūksnes pagastā

 Konstatējot, ka lietainie laika apstākļi ir ietekmējuši autoceļa Bundzene-Birzmaļi un Upeskakts-Līgotņi tehnisko stāvokli, kas apdraud ceļa ekspluatāciju un funkcionēšanu,  ar 15.11.2019. ierobežota transportlīdzekļu satiksme, uzstādot ceļazīmi Nr.312 “Masas ierobežojums” – 3,5 tonnas,  uz  Alūksnes novada  autoceļiem Jaunalūksnes pagastā: Bundzene-Birzmaļi un Upeskakts-Līgotņi.
Minētie ierobežojumi neattiecas uz:
– operatīvajiem transportlīdzekļiem;
– transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”.


Jaunannas pagastā

Jaunannas pagasta pārvalde informē, ka, lai novērstu ceļu bojājumus, kas radušies vai varētu rasties klimatisko apstākļu dēļ, ar 08.11.2019. tiek noteikti satiksmes ierobežojumi uz šādiem pašvaldības autoceļiem Jaunannas pagastā: Jaunanna – Guldupji, Vecais ceļš, Centra iela, Arāji – Alksnīši, Dziļlejas – Kaijas, Rūķīši – Svari, Rūķīši- Gribažas, Jaunanna – Eizentāle, Jaunanna – Semani, Ievedne – Aizpure, Centrs – Jaunzemi, Gundegas –  Augstāsala. Pa šiem ceļiem atļauts pārvietoties transportam, kura faktiskā slodze uz asi nepārsniedz 3.5 t. Neskaidrību vai jautājumu gadījumā zvanīt – 26375360.


Kalncempju pagastā

Kalncempju pagasta pārvalde informē, ka, lai novērstu ceļu bojājumus, kas radušies vai varētu rasties klimatisko apstākļu dēļ, ar 31.10.2019. tiek noteikti satiksmes ierobežojumi uz šādiem pašvaldības autoceļiem Kalncempju pagastā: Ermiķi – Letes, Lūkuži – Gotlupi – Nāzupi, Cempji- Malaci, Ate – Augstiekalni- Niedras, Žagatas – Cempji, Lauķi- Jāņkalni, Vāverkalns – Egles. Pa šiem ceļiem atļauts pārvietoties transportlīdzekļiem, kuru kopējā masa nepārsniedz 3.5 t. Tālrunis jautājumu vai neskaidrību gadījumā:  26375360.


Liepnas pagastā

Liepnas  pagasta pārvalde informē, ka , sakarā ar nelabvēlīgiem klimatiskajiem laika apstākļiem , ar 20.11.2019.  noteikti transporta kustības ierobežojumi uz pašvaldības autoceļa : Strauti-Upmala.
Pa šo  ceļu  aizliegts pārvietoties kravas  transportlīdzekļiem, kuru pilna masa pārsniedz 3.5 tonnas.  
Minētie ierobežojumi neattiecas uz šādiem transportlīdzekļiem:
–  operatīvajiem transportlīdzekļiem;
–  transportlīdzekļiem, kas kravas transporta cisternās ar pašvaldību saskaņotā maršrutā pārvadā svaigpienu, ja par šiem transportlīdzekļiem valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ir izdarīta atzīme “Svaigpiena transportlīdzeklis”.
Tālrunis informācijai- 26437421


 

Skip to content