ŠAJĀ RAIBĀ PASAULĒ KATRAM VIETA SAVA… - Alūksnes novads

ŠAJĀ RAIBĀ PASAULĒ KATRAM VIETA SAVA…

6. novembrī Alūksnes Kultūras centru piepildīja bērnu čalas, jo “Sprīdītis” 33. dzimšanas dienā pulcēja 500 Alūksnes, Apes novadu pirmsskolēnus un jaunāko klašu skolēnus uz dienas izrādi “Pifa piedzīvojumi”.

 Pirms izrādes bērniem bija iespēja samīļot dzīvnieku patversmes “Astes un Ūsas” iemītniekus, kā arī Pifa būdā atstāt savu brīvprātīgo ziedojumu dzīvnieku patversmei. Prieks par lielo atsaucību!

Šajā nedēļā notika Ekoskolu Rīcības dienas un katra izglītības iestāde tika uzrunāta ar saukli “Maini sevi, nevis klimatu”, kā arī saņēma informāciju, kā būt atbildīgiem pret planētu.

Uz vakara izrādi ciemos gaidījām bērnus, vecākus, darbiniekus. Katra grupiņa bija sagatavojusi videosveicienu savam “Sprīdītim” un milzīgu prieku sagādāja brīvprātīgā jaunieša Antoine Muller uzruna un laba vēlējumi dzimšanas dienā. Prieks, ka brīvprātīgais jaunietis no Spānijas Nelson Sanchez Espinosa savu uzrunu jau varēja iesākt ar latvisku “labvakar”.

Esam gandarīti un laimīgi, ka Pifa piedzīvojumi priecēja tik daudzus mūsu draugus!

 

Anta APINE, vadītājas vietniece izglītības jomā

Skip to content