No 1. janvāra – pārvaldes vadītāja amata vieta katrā Alūksnes novada pagastā - Alūksnes novads

No 1. janvāra – pārvaldes vadītāja amata vieta katrā Alūksnes novada pagastā

Pirmdien, 9. decembrī, Alūksnes novada dome ārkārtas sēdē amatā iecēla pagastu pārvalžu vadītājus, kas amata pienākumus sāks pildīt no 2020. gada 1. janvāra, un atbrīvoja no amata esošos pārvalžu vadītājus.

Pēc Alūksnes novada pašvaldības pasūtījuma SIA “ALGAR” šogad veica pašvaldības funkciju auditu, kā rezultātā no 1. janvāra vairākās pašvaldības iestādēs, Administrācijas nodaļās un pagastu pārvaldēs būs strukturālas izmaiņas. Par to Alūksnes novada dome pieņēma lēmumu 28. novembra sēdē.

Viena no būtiskākajām izmaiņām pagastu pārvalžu struktūrā saistīta ar to, ka no 1. janvāra katrā no Alūksnes novada 15 pagastu pārvaldēm būs vadītāja amata vieta. Jāatgādina, ka Alūksnes novada dome 2010. gadā lēma par izmaiņām pagastu pārvalžu struktūrā, kad 15 pagastu pārvalžu vadītāju amata vietu vietā izveidoja sešas pārvalžu vadītāju amata vietas ar vienu vadītāju uz divām vai trim pārvaldēm.

Saskaņā ar Darba likumu reorganizācija nav pamats darba attiecību izbeigšanai, tādēļ pagastu pārvalžu vadītāju amata vietām virzītas personas, kas jau ir darba attiecībās ar pašvaldību, taču kuru amata vietas skar domes 28. novembrī pieņemtais lēmums par izmaiņām pagastu pārvalžu struktūrās. Tie ir līdzšinējie pārvalžu vadītāji, kā arī teritorijas attīstības speciālisti un lietveži, kuru amata vietas no 1. janvāra būs likvidētas. Vērtējot pretendentus vakantajām pārvalžu vadītāju amata vietām, tika analizēta viņu izglītība, pieredze pašvaldības darbā, kā arī papildu iegūtā izglītība.

Pārvalžu vadītāju amata vietas ieņems pieci no sešiem līdzšinējiem pārvalžu vadītājiem: Alsviķu pagastu vadīs Ingrīda Sniedze, Jaunannas pagastu – Vēsma Čugunova, Mālupes pagastu – Iveta Priede, Pededzes pagastu – Daiga Vītola, Ziemera pagastu – Iveta Vārtukapteine. Jaunalūksnes un Malienas pagastu pārvalžu vadītāja Inta Cinglere izvēlējusies neturpināt darbu pašvaldībā.

No 1. janvāra Jaunalūksnes pagasta pārvaldi vadīs pašreizējais Mārkalnes un Pededzes pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciālists Viesturs Zaķis, Annas pagasta pārvaldi – līdzšinējā Annas, Jaunannas un Kalncempju pagastu pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste Vija Zaķe, savukārt Jaunlaicenes pagasta pārvaldi – pašreizējā Jaunlaicenes, Veclaicenes un Ziemera pagasta pārvalžu teritorijas attīstības speciāliste Aiga Mūrniece.

Malienas pagasta pārvaldi vadīs līdzšinējā Malienas pagasta pārvaldes sekretāre Svetlana Prenka-Mihailova, Ilzenes pagasta pārvaldi – pašreizējā Ilzenes pagasta pārvaldes lietvede Rudīte Pehlaka, Liepnas pagasta pārvaldi – pašreizējā Liepnas pagasta pārvaldes lietvedības sekretāre Ilze Paia, Mārkalnes pagasta pārvaldi – pašreizējā Mārkalnes pagasta pārvaldes sekretāre Iveta Driņina, Zeltiņu pagasta pārvaldi – līdzšinējā Zeltiņu pagasta pārvaldes lietvede Elita Laiva, savukārt Kalncempju pagasta pārvaldi – līdzšinējā Jaunannas tautas nama vadītāja Iveta Baltā-Vanaga.

Veclaicenes pagasta pārvaldes vadītāja amatam šobrīd neviens nav piekritis, tādēļ pašvaldība izsludinās pretendentu pieteikšanos šim amatam.

Domes ārkārtas sēdē, kurā lēma par pārvalžu vadītāju apstiprināšanu amatos, piedalījās 10 deputāti. Visi jaunie pārvalžu vadītāji tika iecelti amatā ar vienbalsīgu deputātu balsojumu.

Pēc lēmumu pieņemšanas Alūksnes novada pašvaldības izpilddirektore Janīna Čugunova pateicās līdzšinējiem pagastu pārvalžu vadītājiem par ieguldīto darbu un uzsvēra, ka izmaiņas pārvalžu struktūrā nenozīmē, ka kāds slikti strādājis.

– Jau kopš iepriekšējās pagastu pārvalžu struktūras reformas ir bijušas sarunas par to, ka vajag spert soli atpakaļ un atgriezt vadītāju katrā pagasta pārvaldē. Arī auditore, kas veica pašvaldības funkciju auditu, uz to pašvaldību ir rosinājusi. Lai izdodas saliedēt savas iestādes, komandu un iedzīvotājus, – amatā ieceltajiem pārvalžu vadītājiem sacīja Janīna Čugunova.

Līdzšinējiem pārvalžu vadītājiem pateicās un amatos apstiprinātajiem jaunajiem vadītājiem veiksmi vēlēja arī domes vadība. Tā domes priekšsēdētāja vietnieks Aivars Fomins uzsvēra, ka iegūtais skaitliski maksimālais deputātu atbalsts apliecina uzticēšanos pārvalžu vadītājiem, savukārt priekšsēdētāja vietnieks Dzintars Adlers viņus aicināja stiprināt sadarbību ar vietējiem uzņēmējiem pagastos.  

Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content