URBACT projekta partneri tiekas Itālijā - Alūksnes novads

URBACT projekta partneri tiekas Itālijā

Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji tiekas ar Isernia pašvaldības priekšsēdētāju

 No 26. novembra līdz 1. decembrim Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji kopā ar projekta “Augoša pilsēta” dalībniekiem no Portugāles, Ungārijas un Vācijas pašvaldībām tikās partnerpilsētā Isernia, Itālijā, lai pārrunātu projekta ieviešanas gaitu un nākotnes plānus.

 Sanāksmes laikā projekta dalībnieki atskatījās uz līdz šim paveikto, URBACT Itālijas kontaktpunkta eksperts dalījās savā pieredzē ar POP-UP metodes pielietošanu citur pasaulē un sniedza ieteikumus katra projekta partnera darbības plāna precizēšanai. Darba grupās tika pārrunāti šķēršļi, ar kuriem saskārušies katrs no projekta partneriem, un aplūkoti to iespējamie risinājumi. Projekta eksperta vadībā tika analizēta visu projektā iesaistīto partneru paveiktā darba nozīmība un ietekme uz projekta kopējo gaitu, kā arī pārrunātas tālākās darbības. Alūksnes novada pašvaldības pārstāvji informēja partnerpilsētas par līdz šim sasniegto – POP-UP salona atvēršanu Dārza ielā 10, Alūksnē. Projekta eksperti atzinīgi novērtēja paveikto un ieteica vairāk aktivizēt vietējo darba grupu, lai sekmīgi sasniegtu visus projekta sākumā izvirzītos mērķus.

Šī projekta ietvaros Alūksnē pēdējā gada laikā aktivizēta POP–UP kustība, atvērts pirmais salons, kurā pašlaik darbojas divas uzņēmējas. Ir notikusi arī pirmā “Modes bode”, kuras darbībā ievērota POP-UP metode. Pievērsties POP–UP kustībai aicināti gan tukšu telpu īpašnieki, gan esošie vai jaunie uzņēmēji.

Alūksnes novada pašvaldība kopā ar Portugāles, Spānijas, Ungārijas, Slovēnijas, Grieķijas, Itālijas pilsētām ir iesaistījusies URBACT programmas projektā “Augoša pilsēta”, kura vadošais partneris ir Vācijas pilsēta Altena.

URBACT programmas ietvaros Eiropas pašvaldības veido starptautiskus tīklus savstarpējai pieredzes apmaiņai un labās prakses tālāknodošanai, kas veicina to teritoriju attīstību un izaugsmi pozitīvu izmaiņu virzienā. Programmas mērķis ir nodot un pielāgot URBACT Labās prakses apbalvojumu saņēmušo Eiropas pilsētu pieredzi citām Eiropas pilsētām.

– POP-UP aktivitātēs ir aicināts iesaistīties ikviens. Tas ir lielisks veids, kā pārbaudīt jauna veikala atrašanās vietas veiksmīgumu, pirms ieguldīt naudu pastāvīgu telpu izveidē, līdz ar to POP-UP var iesaistīties gan esošie uzņēmēji, gan jauni, kuri veiksmes gadījumā savu biznesu var turpināt arī vēlāk, – saka projekta vadītāja Kristīne Lāce.

Projekta vadītāja Kristīne Lāce kopā ar uzņēmējdarbības atbalsta speciālisti Māru Saldābolu un priekšsēdētāja vietnieku Aivaru Fominu iepazīstina projekta vadītājus ar nesen atvērto POP – UP salonu Alūksnē

Sanita PĀSA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste

Skip to content