Noslēdzies projekts "Pededzes vēsture vakar un rīt" - Alūksnes novads

Noslēdzies projekts “Pededzes vēsture vakar un rīt”

Noslēdzies Alūksnes novada pašvaldības Pededzes pagasta pārvaldes sadarbībā ar biedrību „Alūksnes lauku partnerība” īstenotais Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansētais projekts „Pededzes vēsture vakar un rīt”.

Projekts „Pededzes vēsture vakar un rīt” (Nr. 18-07-AL26-A019.2206-000005) tika iesniegts biedrībā „Alūksnes lauku partnerība” un guva atbalstu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”  vietējās attīstības stratēģijas rīcībā R.1.3. „Citas nelielas sabiedrībai nozīmīgas aktivitāšu (t.sk. kultūras) infrastruktūras un pakalpojumu attīstīšana”. Tas izstrādāts un īstenots ar mērķi paplašināt un modernizēt Pededzes tautas nama kultūras un tradīciju ekspozīciju, kas ir gan nozīmīgs vietējā lauku tūrisma resurss, gan vietējo iedzīvotāju saikne no pagātnes caur šodienu uz rītdienu.

Pēc 2017.gadā veiktās Pededzes muzeja pievienošanas Pededzes tautas namam tā telpās tika uzsākta kultūras un tradīciju ekspozīcijas izveide. Līdztekus no muzeja pārņemto eksponātu izstādīšanai nepārtraukti noritējis darbs ekspozīcijas papildināšanā, tikuši meklēti jauni pagasta vēsturi raksturojoši priekšmeti, izgatavots „Krievu krāsns“ makets. Pieaugusi arī apmeklētāju interese. Tā visa rezultātā sākotnējās telpas tautas nama vestibilā kļuva par šauru jaunu ideju īstenošanai, tāpēc tika nolemts ekspozīcijas izvietošanai pielāgot arī tautas nama Mazo zāli. Tā kā telpas grīdas segums nebija atjaunots kopš ēkas uzcelšanas 1976.gadā un bija gan vizuāli, gan tehniski nolietojies, projekta gaitā tika atjaunots zāles grīdas parketa segums (darbu veicējs SIA “Pamati”), uz atjaunotās grīdas izveidots aptuveni trīs reiz trīs metrus liels zīmējums, kurā atspoguļojas Pededzes pagasta robežu izmaiņas laikmetu griežos, sākot ar 18.gadsimtu līdz mūsdienām (ieceres vizualizācijas autore Nadīna Dudare). Šo zāli paredzēts izmantot pamatā vizuālo materiālu kā attēlu vai gleznu izstādīšanai, kā arī darbam ar apmeklētāju grupām, arī nelielu semināru un konferenču sarīkošanai. Lai varētu izstādīt attēlus vai mākslas darbus, nebojājot telpas sienas, iegādātas profesionāla sienas attēlu piekares sistēmas kopumā 12 metru garumā (piegādātājs- SIA “Viss un BD”). Uzstādīts arī televizors ar SMART TV funkcijām (piegādātājs SIA “MK Trade”), kurā pagasta viesi un jebkurš interesents var noskatīties visdažādākos tautas nama rīcībā esošos video materiālus, sākot ar šeit notikušo pasākumu ierakstiem un meistarklašu paraugdemonstrējumiem un beidzot ar vietējiem vēstures materiāliem un ekspedīciju laikā ierakstītām sarunām ar pagasta ilgdzīvotājiem.

Kopā ar kultūras un tradīciju centra pamatekspozīciju „Pededzes senā sadzīve”, „Pasaku taku” pie pamatskolas, nākamajā gada plānoto ģimeņu atpūtas vietas pagasta centrā izveidi un Ķuršu pareizticīgo baznīcu Pededzes pagastā tiek veidots arvien plašāks un daudzveidīgāks vietējā tūrisma piedāvājums.

Projekta kopējās izmaksas ir 13260,33 EUR, tajā skaitā Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 1326,04 EUR, publiskais finansējums 11934,29 EUR.

Viesturs Zaķis,
Pededzes un Mārkalnes pagastu teritorijas attīstības speciālists

Skip to content