Par klientu apkalpošanas darba laika izmaiņām - Alūksnes novads

Par klientu apkalpošanas darba laika izmaiņām

No 2020. gada 20. janvāra Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk – VID) darbinieki  apkalpos klientus Vidzemes reģiona Valsts un pašvaldību vienotā klientu apkalpošanas centrā (turpmāk – VPVKAC) – Smiltenē, Valkā, Alūksnē un Gulbenē – jau no plkst. 8:00.

Turpmāk VID savus klientus pieņems divas darba dienas nedēļā šādā laikā:

  • pirmdienās no plkst. 8.0018.00
  • ceturtdienās no plkst. 8.00 – 17.00.

Tādējādi VID darba laiks tiek pielāgots VPVKAC darba laikam.

Lūdzam ņem vērā kā Smiltenē un Valkā VID ir noteikts arī pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00-12:30, jo šajās vietās VID klientus apkalpo tikai viens VID darbinieks.

Patlaban visi VID pakalpojumi, ko var saņemt VID klientu apkalpošanas centros, ir pieejami arī elektroniski. Līdz ar to VID klientiem aizvien lielāka kļūst nepieciešamība saņemt attālinātas konsultācijas. Optimizējot un jēgpilni izmantojot pakalpojumu sniegšanai nepieciešamos cilvēku un tehniskos resursus, tiks uzlabota attālināto pakalpojumu kvalitāte un pieejamība.

Vienlaikus pieaug rakstisko konsultāciju skaits, kuras iedzīvotājiem sniedz reģionālajās VID nodaļās un Valsts un pašvaldību vienotajos klientu apkalpošanas centros strādājošie VID darbinieki. Optimizējot personālresursus, tiek nodrošināts, ka VID klienti saņem atbildes uz saviem attālināti uzdotajiem jautājumiem iespējami īsākā laikā un uzlabotā kvalitātē.

Skip to content