Finanšu komitejas 23.01.2020. darba kārtība - Alūksnes novads

Finanšu komitejas 23.01.2020. darba kārtība

23.01.2020., plkst. 10:00
Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā
zālē 1.stāvā

Darba kārtībā:

1. Par darba kārtību.
2. Par Ceļu un ielu fonda vidējā (triju gadu) termiņa plāna 2020. – 2022. gadam apstiprināšanu.
3. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.11.2018. noteikumos Nr. 6/2018 “Kārtība, kādā tiek organizēts pašvaldības nekustamo īpašumu iznomāšanas vai atsavināšanas process”.
4. Par noteikumu Nr. _/2020 “Par Alūksnes novada pašvaldības kapitāla daļu pārvaldību” apstiprināšanu.
5. Par Alūksnes novada pašvaldības nedzīvojamās telpas Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā iznomāšanu.
6. Par atbalsta grupas pakalpojuma pieaugušām personām un bērniem maksas noteikšanu.
7. Par uzturnaudas apmēru Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrā “Alūksne”.
8. Par uzturnaudas apmēru Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldes Sociālās aprūpes centrā “Pīlādži”.
9. Par pabalstu bijušajai Mālupes pagasta padomes priekšsēdētājai.

Skip to content