PAŠVALDĪBAS INFORMĀCIJA: Par Alūksnes novada pašvaldības iestāžu darbu ārkārtējās situācijas laikā

Cienījamie iedzīvotāji!

Valstī ir izsludināta ārkārtēja situācija sakarā ar koronvīrusa izraisītās saslimšanas Covid-19 izplatību Latvijā un līdz 2020. gada 14. aprīlim valstī ir nopietni ierobežojumi. Aicinām saglabāt mieru un neļauties panikai! Lūdzam sazināties ar saviem radiniekiem, sevišķi vecāka gadagājuma cilvēkiem, un pārliecināties, vai viņi ir informēti par situāciju, kā arī to, vai viņiem nav nepieciešama palīdzība.

Aicinām informēt Alūksnes novada Sociālo lietu pārvaldi, pagastos – pagastu pārvaldes par gadījumiem, kad veciem un vientuļiem vai smagi slimiem cilvēkiem ir nepieciešama palīdzība.

Lūdzam ļoti nopietni izturēties pret ārkārtējās situācijas laikā noteiktajiem ierobežojumiem un ievērot tos!

Ministru kabineta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktās ārkārtējās situācijas laikā Alūksnes novada pašvaldība ir noteikusi papildu ierobežojumus pašvaldības institūcijām.

Ar Alūksnes novada domes priekšsēdētāja Artura Dukuļa rīkojumu pašvaldības struktūrvienību vadītājiem VISĀS pašvaldības institūcijās būs noteikti šādi papildu ierobežojumi:

  1. atcelt visus pašvaldības institūciju organizētos publiskos pasākumus;
  2. atteikt piedalīšanos citu iestāžu organizētajos pasākumos;
  3. aizliegt iedzīvotāju pulcēšanos, izmantojot iestādes telpas, atteikt īslaicīgu telpu nomu;
  4. nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti, izņemot gadījumus, kad tas nav iespējami neatliekamas nepieciešamības dēļ.

PILNS RĪKOJUMA TEKSTS ŠEIT.

 

  1. PAŠVALDĪBAS INSTITŪCIJAS PAKALPOJUMUS NODROŠINA ATTĀLINĀTI.

Pašvaldības iestādes (tai skaitā pagastu pārvaldes, bibliotēkas, muzeji, tautas un kultūras nami), aģentūras un kapitālsabiedrības visā novada teritorijā nodrošina pakalpojumu sniegšanu attālināti, maksimāli samazinot kontaktēšanos klātienē, izņemot tos gadījumus, kad tas nav iespējams neatliekamas nepieciešamības dēļ. Pirms doties uz kādu iestādi, aicinām sazināties ar to pa tālruni vai e-pastu.

ALŪKSNES NOVADA VALSTS UN PAŠVALDĪBAS VIENOTAIS KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS

apmeklētājus apkalpos attālināti. Lūdzam sazināties ar klientu apkalpošanas centru par pašvaldības iestāžu, kā arī valsts iestāžu sniegto pakalpojumu saņemšanu ārkārtējās situācijas laikā:

tālruņi 64381496, 66954904, e-pasts aluksne@pakalpojumucentri.lv

 

Pašvaldībai adresētos sūtījumus var iemest pastkastē pašvaldības administratīvās ēkas foajē 1. stāvā, Dārza ielā 11, Alūksnē. Foajē izvietots galdiņš, pie kura var uzrakstīt iesniegumu pašvaldībai, kā arī pieejams dators. Elektroniski iesniegt iesniegumu var www.latvija.lv e-pakalpojumā “Iesniegums iestādei”.

PAGASTU PĀRVALDES iedzīvotājus apkalpos attālināti. Aicinām nepieciešamības gadījumā sazināties ar attiecīgo pagasta pārvaldi pa tālruni vai e-pastu.

Pašvaldības VADĪBA UN DOMES DEPUTĀTI IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANU iepriekš izsludinātajos datumos martā nodrošinās attālināti. Informācija pa tālruni vai e-pastu Klientu apkalpošanas centrā.

PAŠVALDĪBAS KASE pārtrauc klientu apkalpošanu klātienē. Maksājumus par nekustamā īpašuma nodokli un citiem pašvaldības pakalpojumiem lūdzam veikt, izmantojot kredītiestāžu internetbankas.

 

  1. ATCELTI PILNĪGI VISI PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU RĪKOTIE PASĀKUMI.
    Līdz ar jaunu pasākuma norises datumu būs iespējams ar iegādātajām biļetēm to apmeklēt vai arī biļetes atgriezt. Aicinām sekot katras iestādes informācijai par jauniem pasākumu norises datumiem un citu informāciju, kas saistīta ar iegādātajām biļetēm.

 

INFORMĀCIJA PAR KONKRĒTU PAŠVALDĪBAS IESTĀŽU DARBU

ALŪKSNES NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA dzimšanas un miršanas fakta reģistrāciju klātienē nodrošinās otrdienās no pulksten 14.00 līdz 17.00 un piektdienās no pulksten 8.00 līdz 13.00. Konsultācijas pa tālruņiem 64322809, 26360529 un e-pastā dzimtsaraksti@aluksne.lv.

ALŪKSNES NOVADA BĀRIŅTIESA saziņu ar klientiem nodrošinās attālināti, izņemot gadījumus, kad būs nepieciešams izbraukt uz vietas. Attālinātai saziņai: 64323129, 26411168, e-pasts: barintiesa@aluksne.lv.

SOCIĀLO LIETU PĀRVALDES sociālie darbinieki klientus klātienē apkalpos tikai neatliekamos gadījumos. Iesniegumus sociālo pabalstu vai sociālo pakalpojumu saņemšanai var iemest pastkastītē pie Sociālo lietu pārvaldes ēkas, pagastos – pastkastītēs pagasta pārvaldēs. Attālinātai saziņai ar pārvaldi: 64335008, 64335009, 27865635, 25771189 vai e-pastu slp@aluksne.lv. Pagastos lūdzam sazināties ar konkrētā pagasta sociālo darbinieku.

Noteikta karantīna (aizliegums ienākt trešajām personām) sociālās aprūpes centros “Alūksne” un “Pīlādži”, dienas aprūpes centrā “Saules stars”. “Saules stars” pārtrauc dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu sniegšanu, no 23. marta – arī dienas aprūpes centra pakalpojuma nodrošināšanu klientiem.  Birojs “Aprūpe mājās” darbu turpina.

Aicinām informēt Sociālo lietu pārvaldi, pagastos – pagastu pārvaldes par gadījumiem, kad veciem un vientuļiem vai smagi slimiem cilvēkiem ir nepieciešama palīdzība.

SIA “ALŪKSNES NAMI” klientu pieņemšanu nodrošinās attālināti. Attālinātai saziņai tālrunis 64321456 vai e-pasts: aluksnes.nami@aluksnesnami.lv.

ALŪKSNES SLIMNĪCĀ noteikta karantīna (trešajām personām aizliegts apmeklēt stacionāra pacientus), pārtrauktas plānveida operācijas, rehabilitācijas, fizioterapijas un masāžas pakalpojumu sniegšana. Ambulatoros pacientus turpina apkalpot, ievērojot piesardzības pasākumus.

ALŪKSNES POLIKLĪNIKĀ pacientus apkalpo tikai ar iepriekšēju pierakstu. Poliklīnikā tiek ielaisti tikai iepriekš telefoniski pierakstīti pacienti prakses mediķa pavadībā. Lai pacientu ielaistu poliklīnikas ēkā, telefoniski jāpiesakās praksē, kurā bija saskaņots pieraksts. Tālruņi reģistratūrā: 64322482, 26636625.

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES. Bērnudārzi turpina darbu, nodrošinot dežūrgrupu darbību, ja vecākiem nav citu iespēju bērnu pieskatīšanai, bet reizi nedēļā jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns un ģimene nav bijuši ārzemēs, nav kontaktējušies ar saslimušajiem vai kontaktpersonām. Skolās nodarbības klātienē nenotiek. Alūksnes Mūzikas skola, Alūksnes Mākslas skola nodrošinās attālinātas mācības profesionālās ievirzes izglītības programmās, bet skolu interešu izglītības programmās nodarbības nenotiks. Sporta skolā nodarbības nenotiks. Par tām izglītības programmām, kurās nenotiks nodarbības, pašvaldība veiks maksas pārrēķinu.

 

VALSTĪ NOTEIKTIE IEROBEŽOJUMI

No 17. marta uz ārkārtas situācijas laiku līdz 14. aprīlim apturēti visi starptautiskie avio, dzelzceļa, jūras un autobusu pasažieru pārvadājumi.

Aizliegti visi sabiedrībai publiski pieejamie pasākumi (tajā skaitā naktsklubos un diskotēkās), reliģiskās darbības veikšana pulcējoties, neatkarīgi no to apmeklētāju skaita.

Ierobežota neorganizēta pulcēšanās kultūras, izklaides, atpūtas, sporta un reliģisko norišu vietās vairāk nekā 50 cilvēkiem vienlaikus. Noteikts, ka kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks ir ne ilgāks kā līdz plkst. 23.00.

Pārtraukta mācību procesa norise klātienē visās izglītības iestādēs, mācības pēc skolēnu pavasara brīvdienām notiks attālināti. Centralizētie eksāmeni notiks maijā.

Personām, kuras atgriezušās no Covid-19 skartās valsts vai teritorijas, un to kontaktpersonām OBLIGĀTI jāveic īpaši piesardzības pasākumi: pašizolēties dzīvesvietā, nepakļaut citas personas inficēšanās riskam, samazināt tiešus kontaktus; 14 dienas pēc izbraukšanas novērot savu veselības stāvokli; nekavējoties zvanīt 113, ja parādās akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes.

Aicinām sekot līdzi turpmākai informācijai par aktualitātēm valstī sakarā ar Covid-19 izplatību šeit: Slimību profilakses un kontroles centrs www.spkc.gov.lv, Veselības ministrija www.vm.gov.lv, Ārlietu ministrija www.mfa.gov.lv un Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv un sociālo tīklu kontos.

 

Arī VALSTS IESTĀDES ierobežojušas savu pakalpojumu sniegšanu klātienē. Valsts ieņēmumu dienesta pakalpojumus iedzīvotāji šobrīd var saņemt elektroniski VID Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā, kā arī zvanot uz VID Konsultatīvo tālruni 67120000 vai uzdodot savu jautājumu rakstiski VID EDS sadaļā “Sarakste ar VID”. Konsultēšanu klātienē pārtrauc arī Valsts darba inspekcija. Interesējošos jautājumus iedzīvotāji var uzdot: rakstveidā e-pastā vdi@vdi.gov.lv, zvanot uz Valsts darba inspekcijas konsultatīvajiem tālruņiem 67186522, 67186523 (darba dienās darba laikā).

Sakarā ar valstī izsludināto ārkārtējo situāciju koronovīrusa izraisītās saslimšanas Covid-19 dēļ, Alūksnes novada pašvaldība aicina Alūksnes novada iedzīvotājus būt ļoti piesardzīgiem un atbildīgiem, stingri ievērot Ministru kabineta rīkojumā “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” noteiktos ierobežojumus un Slimību profilakses un kontroles centra ieteikumus, rūpēties par savu un savu tuvinieku veselību. Tāpat pašvaldība aicina personas, kas atgriezušās no Covid-19 skartajām teritorijām, godprātīgi informēt par to darba devējus un palikt mājās, veicot nepieciešamos piesardzības pasākumus.

Aicinām sekot līdzi turpmākai informācijai no Alūksnes novada pašvaldības mājas lapā www.aluksne.lv un pašvaldības sociālo tīklu kontos, kā arī aktualitātēm valstī sakarā ar “Covid-19” izplatību Slimību profilakses un kontroles centra mājas lapā www.spkc.gov.lv, Veselības ministrijas mājas lapā www.vm.gov.lv, Ārlietu ministrijas mājas lapā www.mfa.gov.lv.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības
sabiedrisko attiecību speciāliste