Valdība nosaka iespējas atbrīvot uzņēmējus no nomas maksas ārkārtējās situācijas laikā - Alūksnes novads

Valdība nosaka iespējas atbrīvot uzņēmējus no nomas maksas ārkārtējās situācijas laikā

Ceturtdien, 2. aprīlī, valdība apstiprināja Finanšu ministrijas sagatavotus Ministru kabineta noteikumus par nomas maksas atbrīvojumu. Tajos ir paredzēti gadījumi, kādos uzņēmēju ārkārtējās situācijas laikā atbrīvo no nomas maksas, ja telpas uzņēmuma saimnieciskajai darbībai nomātas no publiskas personas vai tās kapitālsabiedrības.

Ja nomātās telpas noteiktajā periodā vispār neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai Ministru kabinetā pieņemto lēmumu dēļ, piemēro nomas maksas atbrīvojumu Savukārt citos gadījumos tam var samazināt nomas maksu līdz 90% no noteiktās. Tāpat uzņēmumam nepiemēro kavējuma procentus un līgumsodus nomas maksas un citu saistīto maksājumu samaksas kavējuma gadījumā.

Noteikumi pieejami šajā saitē:
https://likumi.lv/ta/id/313681-noteikumi-par-publiskas-personas-un-publiskas-personas-kontroletas-kapitalsabiedribas-mantas-nomas-maksas-atbrivojuma-vai-samazinajuma

Skip to content