Noslēgušās atsavināmo nekustamo īpašumu Ozolu un Pleskavas ielā izsoles

Ir noslēgušās Alūksnes novada pašvaldības izsludinātās atsavināmo nekustamo īpašumu Ozolu iela 4, Ozolu iela 4A, Ozolu iela 6A, Ozolu iela 8, Ozolu iela 10 un Pleskavas iela 3A, Alūksnē, izsoles. Minēto īpašumu īpašuma tiesības izsoles ceļā ir ieguvusi sabiedrība ar ierobežotu atbildību “FORMAT INVESTMENT”.

Sīkāka informācija: https://aluksne.lv/index.php/pasvaldiba/izsoles/izsludinatas-izsoles/izsoles-rezultati/