Atbalstu ēdināšanai nodrošinās katram Alūksnes novada skolēnam

Alūksnes novada dome 7. aprīlī pieņēma lēmumu par skolēnu ēdināšanas nodrošināšanu ārkārtējās situācijas laikā.

Lēmums paredz, ka ēdināšanas izdevumiem izglītojamajam būs nodrošināts 1 EUR mācību dienā. Bērniem no maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm 1.-9. klasē šo summu veidos līdzekļi no valsts budžeta dotācijas un pašvaldības līdzmaksājums, savukārt 5-6 gadīgajiem, kuri mācās obligātajā pirmsskolas izglītības programmā, un 1.-12. klašu skolēniem, kas mācās novada skolās un nav no trūcīgām, maznodrošinātam vai daudzbērnu ģimenēm – pašvaldības budžeta līdzekļi.

– Atbalstu skolēnu ēdināšanai Alūksnes novadā nodrošināsim ne tikai maznodrošinātām, trūcīgām un daudzbērnu ģimenēm, kurām valsts ir piešķīrusi budžeta dotāciju, bet arī pārējiem skolēniem, nešķirojot pēc mantiskā stāvokļa. Paldies deputātiem, kas, neskatoties uz viedokļu dažādību un garām debatēm lēmuma izskatīšanas laikā, atbalstīja lēmumu par skolēnu ēdināšanu ārkārtējās situācijas laikā. Esam izvēlējušies atbalstu ēdināšanai nodrošināt pārtikas paku veidā tādēļ, lai drīkstētu izlietot no valsts budžeta piešķirto dotāciju, jo izsniegt pārtikas kartes vai veikt naudas pārskaitījumu vecāku kontā pašlaik nav atļauts. Par pārtikas pakas saturu vēl var diskutēt, esam pašvaldībā gatavi uzklausīt deputātu ieteikumus. Konsultēsimies arī ar izglītības iestādēm, to ēdinātājiem par to, kādi ir skolēnu ēšanas paradumi, lai izvēlētos produktus pārtikas pakām. Ja kāda ģimene nevēlēsies saņemt pārtikas paku, par to var informēt izglītības iestādi, kurā mācās bērns. Ceru, ka ģimenēm šim būs labs atbalsts pašreizējos grūtajos laikos, – uzsver Alūksnes novada domes priekšsēdētājs Arturs Dukulis.

Nodrošinājums bērnu ēdināšanai būs šāds:

  • 1.-4. klašu skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, ja skolēna deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes novada teritorijā, neatkarīgi no izglītības ieguves formas vai vietas – 1 EUR mācību dienā (valsts budžeta dotācija + pašvaldības līdzmaksājums),
  • 5.-9. klašu skolēniem no trūcīgām, maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, ja skolēna deklarētā dzīvesvieta ir Alūksnes novada teritorijā, neatkarīgi no izglītības ieguves formas vai vietas – 1 EUR mācību dienā (neizmantotā valsts budžeta dotācija + pašvaldības līdzmaksājums)
  • Obligātās sagatavošanas pirmsskolas izglītības programmas audzēkņiem (5-6 gadīgajiem) un 1.-12. klašu skolēniem, kas mācās Alūksnes novada izglītības iestādēs un nav no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm – 1 EUR mācību dienā (no pašvaldības budžeta).

Atbalsts skolēnu ēdināšanai tiks nodrošināts pārtikas pakas veidā reizi mēnesī. Pārtikas paku sagatavošanai pašvaldība organizēs sarunu procedūru.

Obligātās sagatavošanas pirmsskolas izglītības programmas audzēkņu vecākiem jāņem vērā, ka, ja bērns apmeklē izglītības iestādi un ēdināšanu saņem tur, pārtikas paka netiks piešķirta. Ja bērns izglītības iestādi attiecīgajā mēnesī ir apmeklējis daļēji un saņēmis ēdināšanas pakalpojumu tajā, pārtikas paku piešķirs proporcionāli izglītības iestādi neapmeklēto mācību dienu skaitam.

Informāciju par izglītojamajiem no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm sagatavos Alūksnes novada Sociālo lietu pārvalde, bet informāciju par pārējiem bērniem, kā arī daudzbērnu ģimeņu bērniem, sagatavos Izglītības pārvalde sadarbība ar izglītības iestādēm.

Par paku izsniegšanu saviem audzēkņiem atbildīga būs katra izglītības iestāde, kas savu audzēkņu vecākus informēs par paku saņemšanu.

Savukārt Alūksnes pilsētas sākumskola būs atbildīga arī par paku izsniegšanu Alūksnes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušajiem izglītojamajiem, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm un kas mācās citu novadu izglītības iestādēs. Šādā gadījumā vecākus aicinām vērsties Izglītības pārvaldē, zvanot pa tālruni 27790488 vai rakstot uz e-pastu inga.meirane@aluksne.lv.

Kopā ēdināšanas nodrošināšanai aprīlī un maijā nepieciešams 69030,00 EUR. Dotācija no valsts budžeta noteiktajai izglītojamo kategorijai abiem mēnešiem kopā ir 14564,94 EUR, pārējie 54465,06 EUR – no pašvaldības budžeta. Šo summu daļēji segs no pašvaldības budžetā jau paredzētajiem līdzekļiem skolēnu ēdināšanas izmaksu atvieglojumiem, kā arī papildu piešķirtajiem līdzekļiem. Lai nodrošinātu nepieciešamo summu, dome piešķīra papildu finansējumu 6202 EUR pašvaldības līdzmaksājuma nodrošināšanai novada izglītības iestādēm aprīlī un maijā. Minētie līdzekļi piešķirti no Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku nodrošināšanai paredzētajiem līdzekļiem.

Ministru kabineta rīkojums Nr.103 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” nosaka, ka, lai nodrošinātu valsts budžeta dotācijas izglītojamo brīvpusdienām izlietojumu, pašvaldības aprīlī saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1.-4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1.-4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas) un, ja pašvaldībai paliek neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši domes lēmumam pašvaldība ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5.-9. klašu izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas).

Sagatavoja: Evita APLOKA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste