Kapitālsabiedrības sniedz atbalstu ārkārtējas situācijas laikā

12. martā Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar koronvīrusa izraisītās saslimšanas COVID-19 izplatību un pašlaik līdz 2020. gada 14. aprīlim valstī ir noteikti nopietni ierobežojumi. Alūksnes novada pašvaldības kapitālsabiedrības, kas nodrošina komunālos pakalpojumus, ir gatavas nepieciešamības gadījumā sniegt atbalstu tiem iedzīvotājiem, kuriem ārkārtējās situācijas dēļ ir radušās grūtības veikt ikmēneša maksājumus.

AS “Simone”, SIA “Rūpe” un SIA “Alūksnes nami” šādā gadījumā aicina klientus sazināties ar uzņēmumu, lai vienotos par turpmāko rīcību.

AS “Simone” valdes loceklis Mārtiņš Kaļva uzsver, ka atbilstoši Enerģētikas likumam, siltumapgāde tiek nodrošināta pilnā apmērā un līdzšinējā kārtībā. Klientiem, kam ir radušās pamatotas problēmas veikt rēķina apmaksu laikus, ir jāgriežas uzņēmumā ar rakstisku iesniegumu tā izvērtēšanai. Katrs no gadījumiem ir individuāli izvērtējams, un iespēju robežās var tikt rasts kompromiss. Ar uzņēmumu sazināties var, zvanot pa tālruņa numuru 28665428

– Klientiem, kas ārkārtējās situācijas laikā nonākuši rēķinu apmaksas grūtībās, individuāli jāsazinās ar SIA “Rūpe”, lai izvērtētu tālāko rīcības plānu, – norāda SIA “Rūpe” valdes loceklis Artis Sviklis. Ar uzņēmumu sazināties var, zvanot pa tālruņa numuriem 64381087, 28391302.

Savukārt SIA “Alūksnes nami” valdes loceklis Armands Musts informē, ka, ja klientam no 12. marta, kopš valstī izsludināta ārkārtējā situācija, ir radušās grūtības ar norēķiniem par saņemtajiem pakalpojumiem, tie tiek lūgti vērsties ar iesniegumu par maksājuma termiņa pagarinājumu, izmantojot e-pastu: aluksnes.nami@aluksnesnami.lv vai rakstot iesniegumu interneta vietnē www.bill.me. Jāpiebilst, ka šis atbalsts neattieksies uz klientiem, kuriem parāds ir uzkrājies līdz 2020. gada 12. martam. Konsultācijas var saņemt, zvanot pa tālruņiem:  64321694; 64321456.

Sagatavoja: Sanita PĀSA,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste