Domes ārkārtas sēdes 07.04.2020 darba kārtība

SĒDE Nr. 5
07.04.2020., plkst. 13:00

Darba kārtībā:

  1. Par Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta lēmuma Nr. 104 Par atbrīvošanu no Alūksnes novada pašvaldības mantas nomas maksas” atcelšanu.
  2. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 02.2020. lēmumā Nr.70 “Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos”.
  3. Par valsts budžeta dotācijas brīvpusdienām un Alūksnes novada pašvaldības līdzmaksājuma izlietojumu izglītojamo ēdināšanai ārkārtējās situācijas laikā.
Skip to content