Aprīlī iesniedzami pieteikumi nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādes/kanalizācijas sistēmai

 No 1. līdz 30. aprīlim Alūksnes novada pašvaldībai var iesniegt pieteikumus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai.

 Šo līdzfinansējumu pašvaldība piešķir, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr.10/2017 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”.

 Iedzīvotāji, kas vēlas iesniegt pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, lai ierīkotu nekustamā īpašuma pieslēgumu centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai, aicināti iepazīties ar saistošajiem noteikumiem www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Dokumenti/Saistošie noteikumi. Konsultācijas par nepieciešamo dokumentu sagatavošanu sniedz Alūksnes novada pašvaldības Īpašumu nodaļas vadītājs Ingus Berkulis, e-pasts: ingus.berkulis@aluksne.lv, tālrunis 28686707.

 Sagatavotie projekta pieteikumi iesniedzami Alūksnes novada pašvaldībai – pašvaldības administratīvās ēkas foajē, Dārza ielā 11, Alūksnē, 1. stāvā (ievietojami speciālā atvilktnē pie Alūksnes novada Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra).

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste