Tautsaimniecības komitejas 20.04.2020. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 20.04.2020. sēdes darba kārtība

20.04.2020., plkst. 10:00

Darba kārtībā:

  1. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
  2. Par aizņēmumu ERAF projekta “Infrastruktūras risinājumi deinstitucionālizācijas īstenošanai Alūksnes novadā” īstenošanai.
  3. Par Alūksnes novada pašvaldības mežu apsaimniekošanas plāna 2020.-2024. gadam apstiprināšanu.
  4. Par Alūksnes pilsētas grants seguma ielām.
Skip to content