Pagarina pieteikšanos nomas tiesību izsolei pakalpojumu sniegšanai plānotajā Veselības veicināšanas pakalpojumu centrā - Alūksnes novads

Pagarina pieteikšanos nomas tiesību izsolei pakalpojumu sniegšanai plānotajā Veselības veicināšanas pakalpojumu centrā

Alūksnes novada pašvaldība ir izsludinājusi Veselības veicināšanas pakalpojumu centra kompleksa nomas tiesību izsoli.

Nomas tiesību izsole izsludināta ar mērķi atrast nomnieku plānotajam Veselības veicināšanas pakalpojumu centram saimnieciskās darbības veikšanai, sniedzot publiski pieejamus veselības veicināšanas un ar tiem saistītus pakalpojumus atbilstoši projekta mērķim un ēkas telpu funkcionālajam plānojumam.

Kā zināms, Veselības veicināšanas pakalpojumu centru pašvaldība plāno izbūvēt 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” projekta Nr. 5.6.2.0/19/I/007 “Veselības veicināšanas pakalpojumu centra izveide” ietvaros.

Interesenti pieteikumus izsolei var iesniegt līdz 29. maijam. Sīkāka informācija par nomas tiesību izsoles nosacījumiem www.aluksne.lv sadaļā Pašvaldība/Izsoles.

Skip to content