Izsludinātās izsoles

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “TAKAS”, MĀRKALNĒ, MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ TELPU GRUPAS NR. 8 NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “IRBES”, MĀRKALNĒ, MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ TELPU GRUPAS NR. 1 NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts


ZEMESGABALA „GRĪVIŅAS” DAĻAS, PLATĪBĀ 0,94 ha, ILZENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums


ZEMESGABALA DAĻAS „CIELAVIŅAS” LIEPNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums


ZEMESGABALA DAĻAS „LIEPNAS LAUKI” LIEPNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums


ZEMESGABALA „NOMAS ZEME” LIEPNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums


Nekustamā īpašuma “Gāzītes”, Jaunlaicenē, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā, izsoles noteikumi


KUSTAMĀ MANTAS – TRAKTORA MTZ-82.1, REĢISTRĀCIJAS NR.T4555LB, IZSOLES NOTEIKUMI


Par zemesgabala iznomāšanu Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ZEMES STARPGABALA – “VIZBUĻI”, ZELTIŅU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “ZVAIGZNĪTES”, ZELTIŅU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, IZSOLES NOTEIKUMI


ZEMESGABALA „ZINTUPE 1”  LIEPNAS  PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums