Izsludinātās izsoles

 

ZEMESGABALA „ZAĶUBŪDA 1”, MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | LĪGUMA PROJEKTS | PIETEIKUMS


ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – DEDZINĀMĀS MALKAS “ZINĪŠOS”, JAUNZEMOS, ILZENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI | PIELIKUMS


ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RŪPNIECĪBAS IELĀ 1A, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI


SIA “Rūpe” piederošas kustamās mantas – kravas atkritumvedēja VOLVO FL, reģistrācijas Nr. HE 994 un kravas atkritumvedēja RENAULT B120, reģistrācijas Nr. PO 2640 CETURTĀS IZSOLES NOTEIKUMI | Paziņojums


Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – automašīnas VW GOLF (reģistrācijas Nr. GB 7928) atsavināšana – pārdošana par brīvu cenu IZSOLES NOTEIKUMI | Pieteikums


Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – Opel Zafira, reģistrācijas Nr. HA1746 izsoles noteikumi


Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – Ford Transit, reģistrācijas Nr. GU5420 izsoles noteikumi


Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas – vieglās pasažieru automašīnas VW GOLF (valsts reģistrācijas Nr. GB 7928) izsoles noteikumi | Pieteikums


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “IRBES”, MĀRKALNĒ, MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ TELPU GRUPAS NR. 7 NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pieteikums


Nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Vīgriezes”, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā – otrās izsoles noteikumi


ZEMES GABALA „BRAKŠI” KALNCEMPJU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pieteikums


Alūksnes novada pašvaldības kustamās mantas – traktora DT-75R ar lāpstu 3. izsoles noteikumi


Zemesgabala „VARAVĪKSNES” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pieteikums


Zemesgabala „PĻAVAS” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pieteikums


 

Skip to content