Izsludinātās izsoles - Alūksnes novads

Izsludinātās izsoles

 

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ALSVIĶU IELĀ 2, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ DAĻAS (PIRMĀ OBJEKTA) IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ALSVIĶU IELĀ 2, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ DAĻAS (OTRĀ OBJEKTA) IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA ALSVIĶU IELĀ 2, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ DAĻAS (TREŠĀ OBJEKTA) IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA BRIEŽU IELA 10, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI


KUSTAMĀS MANTAS – AUTOMAŠĪNAS VW PASSAT (jk 2923) OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA VĀLODZES IELĀ 3, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “SMILGAS”-10, KORNETOS, VECLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI


SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts dzīvokļa īpašumu Nr.73 Torņa ielā 15, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3601 900 0039. Izsoles sākumcena EUR 11 800,00; nodrošinājums – EUR 1 180,00; izsoles solis – EUR 100,00. Izsoles sākums – 11.11.2022., izsoles noslēgums – 12.12.2022. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 01.12.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/product-files76/files/E-izsoles-noteikumi.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021413, 67021397.


ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – MALKAS  IZSOLES NOTEIKUMI | SLUDINĀJUMS


SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” izsludina elektronisko izsoli

SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts nekustamo īpašumu Avotu ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3601 033 5118. Izsoles sākumcena EUR 12 240,00; nodrošinājums – EUR 1 224,00; izsoles solis – EUR 100,00.

Izsoles sākums – 28.10.2022., izsoles noslēgums – 28.11.2022. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 17.11.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/product-files76/files/E-izsoles-noteikumi.pdf.

Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021413, 67021397.


KUSTAMĀS MANTAS – AUTOMAŠĪNAS VW PASSAT AR VALSTS REĢISTRĀCIJAS NUMURU JK-2923 IZSOLES NOTEIKUMI


Zemesgabala „Krustkalns” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA “ZĪLES”-20, JAUNZEMOS, ILZENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ CETURTĀS IZSOLES NOTEIKUMI


ZEMESGABALA DAĻU „GRĀVTIŅAS” ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts


ZEMESGABALA DAĻAI „MALTAVNIEKI 2” ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts


ZEMESGABALA DAĻAS „BEZ ADRESES” VECLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts


ZEMESGABALA DAĻAS „SKALBES” VECLAICENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts


Zemesgabala „Mazdārziņi” Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums


SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv/ ar augšupejošu soli pārdod neizīrētu valsts nekustamo īpašumu Avotu ielā 6, Alūksnē, Alūksnes novadā, kadastra Nr.3601 033 5118. Izsoles sākumcena EUR 18 360,00; nodrošinājums – EUR 1 836,00; izsoles solis – EUR 100,00. Izsoles sākums – 23.09.2022., izsoles noslēgums – 24.10.2022. plkst.13.00. Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz 13.10.2022. jāiemaksā nodrošinājums SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” norēķinu kontā AS “Citadele banka” Nr.LV07PARX0003805160002, un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē. Pirkuma apmaksa: tūlītēja samaksa vai nomaksa atbilstoši elektroniskās izsoles noteikumiem: https://www.possessor.gov.lv/uploads/E-izsoles-noteikumi_2.pdf. Par nosolīto objektu nosolītā augstākā cena vai objekta nomaksas pirkuma gadījumā avanss 10% no nosolītās cenas, atrēķinot iemaksāto objekta nodrošinājumu, jāsamaksā divu nedēļu laikā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv/noteikumi/1. Tālrunis uzziņām 67021413, 67021397.


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA “BRENCI 11”-21, BRENCOS, MALIENAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ZEMES STARPGABALA “JAUNBĒRĪŠI”, KALNCEMPJU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, IZSOLES NOTEIKUMI


Zemesgabala „Vējkalni” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums


ZEMESGABALA DAĻAS „KRŪMIŅI” LIEPNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI I Līguma projekts I Pielikums


ZEMESGABALA DAĻAS „LIEPNAS LAUKI” LIEPNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI I Līguma projekts I Pielikums


ZEMESGABALA „PAGASTA ZEME” LIEPNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI I Līguma projekts I Pielikums


ZEMESGABALA DAĻAS „PRIEDES” LIEPNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI I Līguma projekts I Pielikums


ZEMESGABALA „AIZUPES” LIEPNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI I līguma projekts I Pielikums


ZEMESGABALA „BEZ ADRESES” LIEPNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI I Līguma projekts I Pielikums


KUSTAMĀS MANTAS – AUTOMAŠĪNAS VW GOLF TREŠĀS IZSOLES NOTEIKUMI I Pieteikums dalībai izsolē


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TĀLAVAS IELĀ 5, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, BIZNESA STACIJAS TELPU NR.11, NR.15 UN NR.16 NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI, LĪGUMA PROJEKTS


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TĀLAVAS IELĀ 5, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, BIZNESA STACIJAS TELPU NR.11, NR.13 UN NR.14 NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI, LĪGUMA PROJEKTS


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TĀLAVAS IELĀ 5, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, BIZNESA STACIJAS TELPU NR.6, NR.9 UN NR.10 NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI, LĪGUMA PROJEKTS


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TĀLAVAS IELĀ 5, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, BIZNESA STACIJAS TELPU NR.6, NR.7 UN NR.8 NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI, LĪGUMA PROJEKTS


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TĀLAVAS IELĀ 5, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, BIZNESA STACIJAS TELPU NR.1, NR.4 UN NR.5 NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI, LĪGUMA PROJEKTS


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA TĀLAVAS IELĀ 5, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, BIZNESA STACIJAS TELPU NR.1, NR.2 UN NR.3 NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI, LĪGUMA PROJEKTS


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “ALSVIĶU CEHS”, ALSVIĶOS, ALSVIĶU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, DAĻAS NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI, LĪGUMA PROJEKTS


ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – TARAS KLUČU IZSOLES NOTEIKUMI | Pielikums


ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – ZARU UN CIRŠANAS ATLIEKU IZSOLES NOTEIKUMI | Pielikums


Ražošanas ēkas īpašumā “Zariņi”, Jaunlaicenes pagastā,  Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi


Ražošanas ēkas īpašumā “Grantskalni”, Jaunlaicenes pagastā,  Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi


Ražošanas ēkas Merķeļa ielā 20, Alūksnē, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi


Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” elektroniskajā izsolē pārdod nekustamo īpašumu


VSIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” rakstveida izsolē pārdod nekustamo īpašumu


ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – MALKAS  IZSOLES NOTEIKUMI | Sludinājums


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “KALNACĪRULĪŠI”, ALSVIĶOS, ALSVIĶU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMO ĪPAŠUMU “LIEDES” UN “VAIROGI”, ANNĀ, ANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ KOPĒJĀS TREŠĀS IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA DZĪVOKĻA “PĪLĀDŽI”-23, MĀLUPĒ, MĀLUPES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ TREŠĀS IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “SKUJENIEKI”, ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI


KUSTAMĀS MANTAS SNIEGA MOTOCIKLA BURAN SB 640HD OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI


KUSTAMĀS MANTAS – CIRSMU PAKETES ĪPAŠUMĀ “MĀRSILI”, ALSVIĶU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ (UZ 16.08.2022.)


AR INVENTĀRU APRĪKOTAS INŽENIERBŪVES – GAISA TROŠU CEĻŠ TEMPĻAKALNA PARKĀ UN PILSSALĀ, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI UN LĪGUMA PROJEKTS


Izsoles noteikumi kustamai mantai – cirsmai īpašumā “Briežudārzi”, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā


Izsoles noteikumi kustamai mantai – cirsmai īpašumā Malienas ielā 9, Alūksnē, Alūksnes novadā


Izsoles noteikumi kustamai mantai – cirsmu paketei īpašumā Merķeļa iela 25, Alūksnē, Alūksnes novadā


Izsoles noteikumi kustamai mantai – cirsmu paketei īpašumā Pleskavas ielā 4, Alūksnē, Alūksnes novadā


Kustamās mantas – apaļo kokmateriālu īpašumā “Tempļakalna parks”, Alūksnē, Alūksnes novadā izsoles noteikumi


Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma RŪPNIECĪBAS IELĀ 1A, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, ½ domājamās daļas nomas tiesību ceturtās izsoles noteikumi un Nomas līguma projekts


Kustamās mantas – cirsmu paketes īpašumā “Bērziņi 5”, Jaunlaicenes pagastā, Alūksnes novadā izsoles noteikumi


Kustamās mantas – cirsmas īpašumā “Čikstu karjers”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā izsoles noteikumi


Laipas daļas Ojāra Vācieša ielā, Alūksnē, Alūksnes novadā izsoles noteikumi un Līguma projekts


Nekustamā īpašuma – dzīvokļa “Smilgas”-14, Kornetos, Veclaicenes pagastā, Alūksnes novadā izsoles noteikumi


Kustamās mantas – cirsmu paketes īpašumā “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā izsoles noteikumi


SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” paziņojums par elektronisko izsoli


Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas – Opel Zafira, reģistrācijas Nr. HAl 746 IZSOLES NOTEIKUMI


Zemesgabala „Ceļmalītes” Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums


Zemesgabala „Grīviņas” Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums


Zemesgabala „Nomas zemes” Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums


Zemesgabala „Muiža” Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums


Zemesgabala „Starpgabals” Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums


Zemesgabala „Starpgabals” Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums


Zemesgabala „Nomas zemes” Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Līguma projekts | Pielikums


Nekustamā īpašuma “Liedes” un “Vairogi”, Annā, Annas pagastā, Alūksnes novadā kopējās otrās izsoles noteikumi


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA EZERMALAS IELĀ 50, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “EZERMALAS”- 11, MĀRKALNĒ, MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, TREŠĀS IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA DZĪVOKĻA “BĒRZULEJAS”-10, MĀRKALNĒ, MĀRKALNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI


Izsoles noteikumi apstiprināšanu kustamai mantai – sniega motociklam BURAN SB 640HD


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA SKĀRŅU IELA 9, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, TREŠĀS IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA “ZĪLES”-20, JAUNZEMOS, ILZENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ,TREŠĀS IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – DZĪVOKĻA “PĪLĀDŽI”-23, MĀLUPĒ, MĀLUPES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI


Zemesgabala „Rītupes” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Pielikums | Līguma projekts


Zemesgabala „Raudenes” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Pielikums | Līguma projekts


Zemesgabala „Piekalnes druva” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Pielikums | Līguma projekts


Zemesgabala „Kalēji” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Pielikums | Līguma projekts


Zemesgabala „Cepurītes” Zeltiņu pagastā, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi | Pielikums | Līguma projekts


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “KAIVAS”, ZIEMERA PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI


 

Skip to content