Izsludinātās izsoles - Alūksnes novads

Izsludinātās izsoles

 

ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS - SPĒĻU KOMPLEKTA UN PORTATĪVĀ DATORA - IZSOLES NOTEIKUMI (19.06.2024.)


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ZEMES STARPGABALA “KRŪMĀJI”, ZELTIŅU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, IZSOLES NOTEIKUMI (12.06.2024.)


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “ZINĪŠI”, JAUNZEMOS, ILZENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ TREŠĀS IZSOLES NOTEIKUMI (12.06.2024.)


PIESTĀTŅU Nr. 11, 15, 16, 17, 18, 19 un 20 PILSSALĀ, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI (06.06.2024.)


ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA BRŪŽA IELĀ 7, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, ZEMES VIENĪBAS DAĻAS NOMAS TIESĪBU IZSOLE (05.06.2024.)


ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA OJĀRA VĀCIEŠA IELĀ 1, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, ZEMES VIENĪBAS DAĻAS NOMAS TIESĪBU IZSOLE (05.06.2024.)


ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA JĀŅKALNA IELĀ 17A, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, ZEMES VIENĪBAS DAĻAS NOMAS TIESĪBU IZSOLE (05.06.2024.)


ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA JĀŅKALNA IELĀ 50, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, ZEMES VIENĪBAS DAĻAS NOMAS TIESĪBU IZSOLE (05.06.2024.)


KUSTAMĀS MANTAS - SNIEGA TRAKTORA PISTEN BULLY PB160D, OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI (05.06.2024.)


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “ZVANIŅI”, JAUNANNĀ, JAUNANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI (08.05.2024.)


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “DĀRZIŅŠ”, PEDEDZĒ, PEDEDZES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI (08.05.2024.)


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “DĀRZIŅŠ 1”, PEDEDZĒ, PEDEDZES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI (08.05.2024.)


Atsavināmās kustamās mantas – cirsmas īpašumā “Valsts mežs 36560090095”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā izsoles noteikumi (26.04.2024.)


Atsavināmās kustamās mantas – cirsmu paketes īpašumā Sīļu iela 2A, Alūksnē, Alūksnes novadā izsoles noteikumi (26.04.2024.)


Nekustamā īpašuma “Zinīši”, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā otrās izsoles noteikumi (24.04.2024.)


Nekustamā īpašuma “Pagastmāja”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā trešās izsoles noteikumi (24.04.2024.)


Piestātņu pilssalā, Alūksnē, Alūksnes novadā nomas tiesību izsoles noteikumi (17.04.2024.)


Nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Vecmeisteri” Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, otrās izsoles noteikumi (11.04.2024.)


Nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Varavīksnes 1” Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, otrās izsoles noteikumi (11.04.2024.)


Kustamās mantas – sniega traktora PISTEN BULL PB160D izsoles noteikumi (11.04.2024.)


Nekustamā īpašuma “ZVANIŅI”, Jaunannā, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā izsoles noteikumi (13.03.2024)


Kustamās mantas – automobiļa VW CARAVELLE ar valsts reģistrācijas numuru HZ 7241 izsoles noteikumi (13.03.2024)


Nekustamā īpašuma “ZINĪŠI”, Jaunzemos, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā izsoles noteikumi (08.03.2024)


OTRĀS IZSOLES noteikumi nekustamajam īpašumam “PAGASTMĀJA”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā (08.03.2024)


OTRĀS IZSOLES noteikumi nekustamajam īpašumam “CEĻMALA” Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā (08.03.2024)


ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZEMESGABALA  DAĻAS „NOMAS ZEME”, LIEPNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums (04.03.2024.)

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZEMESGABALA  DAĻAS „BEZ ADRESES”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums (04.03.2024.)

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZEMESGABALA  DAĻAS „ŠALKAS”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums (04.03.2024.)

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZEMESGABALA  DAĻAS „ŠALKAS”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums (04.03.2024.)

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZEMESGABALA  „ŠALKAS”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums (04.03.2024.)

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZEMESGABALA DAĻAS „Starpgabali pašvaldībai piekritīgie”, KALNCEMPJU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU ATKĀRTOTAS IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums (04.03.2024.)

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZEMESGABALA „LUŅĶI”, KALNCEMPJU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU ATKĀRTOTAS IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums (04.03.2024.)

Nekustamā īpašuma Pils ielā 88, Alūksnē, Alūksnes novadā izsoles noteikumi (28.02.2024.)

Nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Varavīksnes 1”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā izsoles noteikumi (21.02.2024.)

Nekustamā īpašuma – zemes starpgabala “Vecmeisteri”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā izsoles noteikumi (21.02.2024.)

Nekustamā īpašuma Brūža iela 1, Alūksnē, Alūksnes novadā izsoles noteikumi (14.02.2024.)

Nekustamā īpašuma - zemes starpgabala "Pullans 218", Pullanā, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā izsoles noteikumi (14.02.2024.)

KUSTAMĀS MANTAS – CIRSMAS ĪPAŠUMĀ “VALSTS MEŽS 36560090095” JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI (07.02.2024.)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ZEMES STARPGABALA “DZĒRVES”, LIEPNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI (07.02.2024.)

NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RIJUKALNA IELA 13A, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI (07.02.2024.)

Nekustamā īpašuma - DZĪVOKĻA Vējakalna ielā 4A-1, Alūksnē, Alūksnes novadā izsoles noteikumi (31.01.2024.)

Nekustamā īpašuma - DZĪVOKĻA Vējakalna ielā 4A-2, Alūksnē, Alūksnes novadā izsoles noteikumi (31.01.2024.)

Nekustamā īpašuma – DZĪVOKĻA “Liepna 4”-1, Liepnā, Liepnas pagastā, Alūksnes novadā izsoles noteikumi (31.01.2024.)

Nekustamā īpašuma Lielā ezera ielā 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, īslaicīgas nomas tiesību izsoles noteikumi ielu tirdzniecības organizēšanai (31.01.2024.)

Nekustamā īpašuma “CEĻMALA”, Ilzenes pagastā, Alūksnes novadā izsoles noteikumi (25.01.2024.)

Nekustamā īpašuma “LĪKUMI”, Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā izsoles noteikumi (25.01.2024.)

Nekustamā īpašuma “PAGASTMĀJA”, Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alūksnes novadā izsoles noteikumi (25.01.2024.)

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZEMESGABALA DAĻAS „NOMAS ZEME”, ILZENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums (15.01.2024.)

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZEMESGABALA „NOMAS ZEME”, ILZENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums (15.01.2024.)

 ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZEMESGABALA DAĻAS „STARPGABALI PAŠVALDĪBAI PIEKRITĪGIE”, KALNCEMPJU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums (15.01.2024.)

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZEMESGABALA DAĻAS „LUŅĶI”, KALNCEMPJU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums (15.01.2024.)

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZEMESGABALA „LUŅĶI”, KALNCEMPJU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums (15.01.2024.)

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZEMESGABALA DAĻAS „PAGASTA ZEME”, ANNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums (15.01.2024.)

ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS ZEMESGABALA DAĻAS „LEJAS”, MALIENAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums (15.01.2024.)

Skip to content