Izsludinātās izsoles

 

ZEMESGABALA „VĒTRAS” ILZENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Pielikums | Līguma projekts


ZEMESGABALA „VĒTRAS” ILZENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Pielikums | Līguma projekts


ZEMESGABALA “PULLANS 205”, PULLANĀ, ALSVIĶU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Pielikums | Līguma projekts


Alūksnes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas mikroautobusa VW CARAVELLE (reģistrācijas Nr. HU 2352 ) atsavināšana pārdošana par brīvu cenu ATKĀRTOTAS IZSOLES NOTEIKUMI


ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – CIRSMAS ĪPAŠUMĀ “CEĻMALA”, ILZENES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI


ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – APAĻO KOKMATERIĀLU – ĪPAŠUMĀ “VALSTS MEŽS 36560090095”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ UN ĪPAŠUMĀ MALIENAS IELĀ 9, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI


ZEMES GABALA „BRAKŠI” KALNCEMPJU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI| Līguma projekts


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA CIELAVU IELĀ 9, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA –“VESELĪBAS VEICINĀŠANAS PAKALPOJUMU CENTRS” KOMPLEKSA ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI


Lēmums par zemesgabala iznomāšanu “Slišiņi 3”, Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā 


Informācija par AS “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” rīkotu izsoli


AR INVENTĀRU APRĪKOTAS INŽENIERBŪVES – GAISA TROŠU CEĻŠ TEMPĻAKALNA PARKĀ UN PILSSALĀ, ALŪKSNĒ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA – ZEMES STARPGABALA – “MEŽMALAS”, ALSVIĶU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ IZSOLES NOTEIKUMI


ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS IELU SLAUCĪŠANAS PAŠGĀJĒJMAŠĪNA IZSOLES NOTEIKUMI


Lēmums par zemesgabala iznomāšanu Jaunalūksnes pagastā, Alūksnes novadā


ZEMESGABALA „zaļavecs”  PEDEDZES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts


NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “NOLIKTAVA”, PEDEDZES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, IZSOLES NOTEIKUMI


SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “AP KAUDZĪTES” ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAI PIEDEROŠO KAPITĀLA DAĻU PĀRDOŠANAS NOTEIKUMI (OTRĀ KĀRTA)


ATSAVINĀMĀS KUSTAMĀS MANTAS – APAĻO KOKMATERIĀLU – ĪPAŠUMĀ “VALSTS MEŽS 36560090095”, JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, OTRĀS IZSOLES NOTEIKUMI


ZEMESGABALA „NOMAS ZEME” LIEPNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums


ZEMESGABALA „NOMAS ZEME” LIEPNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums


ZEMESGABALA „LĪVĀNI 98” LIEPNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums


ZEMESGABALA „LIEPNAS LAUKI” LIEPNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums


ZEMESGABALA „LIEPNAS LAUKI” LIEPNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums


ZEMESGABALA „LIEPNAS LAUKI” LIEPNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums


ZEMESGABALA „LIEPNAS LAUKI” LIEPNAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums


ALŪKSNES NOVADA PAŠVALDĪBAS NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA “MEDŅUKALNI”, ZELTIŅOS, ZELTIŅU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, ZEMES VIENĪBAS DAĻAS NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Pielikums


ZEMESGABALA „AKMENTIŅI” MALIENAS PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts | Iesniegums | Pielikums


ZEMESGABALA “VARAVĪKSNES”, ALSVIĶU PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ, NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | LĪGUMA PROJEKTS | PIELIKUMS


Dzīvokļa īpašuma Nr.2 “Mežtekas 2”, Jaunannas pagastā, Alūksnes novadā, pārdošana elektroniskajā izsolē


ZEMESGABALA „PLOSKUMS”  JAUNALŪKSNES PAGASTĀ, ALŪKSNES NOVADĀ NOMAS TIESĪBU IZSOLES NOTEIKUMI | Līguma projekts