Tautsaimniecības komitejas 20.07.2020. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 20.07.2020. sēdes darba kārtība

20.07.2020, plkst. 10.00
Zāle

Darba kārtībā:

  1. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
  2. Par lokālplānojuma, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. -2027. gadam, nekustamajam īpašumam Pils iela 3, Alūksnē, Alūksnes novadā, pirmās redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un institūciju atzinumu saņemšanai.
  3. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “ALJA” 2019. gada publiskā pārskata apstiprināšanu.
Skip to content