Pašvaldības līdzfinansējums pieslēgumiem centralizētajiem tīkliem – 116 īpašumos

Saskaņā ar Alūksnes novada domes saistošajiem noteikumiem, kopš 2017. gada Alūksnes novada pašvaldība piešķir līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai.

 Četru gadu laikā, ieskaitot 2020. gadu, šo iespēju izmantojuši 116 nekustamo īpašumu īpašnieki, tai skaitā četri pagastu teritorijās. Kopējais no pašvaldības budžeta piešķirtais līdzfinansējuma apmērs ir bijis 74304,45 eiro.

 Šobrīd pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu nosaka jaunie 2020. gada 26. marta saistošie noteikumi Nr. 6/2020 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai”. Pašvaldības līdzfinansējumu piešķir projektēšanas un būvdarbu izmaksu segšanai 50% apmērā izmaksām, bet ne vairāk kā 750,00 EUR viena nekustamā īpašuma objekta pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmai. Pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai pašvaldība izsludina reizi gadā.

 Centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu darbību Alūksnes novadā nodrošina pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Rūpe”, kas arī līdzfinansējuma pretendentiem sniedz konsultācijas par dokumentu sagatavošanu līdzfinansējuma pieprasīšanai, kā arī nepieciešamības gadījumā sniedz tīklu ierīkošanas pakalpojumu.

 Arī šogad daudzi nekustamo īpašumu saimnieki ar Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējumu savos īpašumos ierīko pieslēgumu centralizētajai ūdens vai kanalizācijas sistēmai. Arī Ivetas Bērziņas ģimene Helēnas ielā ir viena no tiem, kas šovasar pieslēdz īpašumu centralizētajiem tīkliem.

 – Darām to, lai būtu ērtāka dzīvošana. Lai gan ikdienā šeit nedzīvojam, bet vasarās, kad atbraucam, gribas ērtības. Droši vien pieslēgtos centralizētajiem tīkliem arī par saviem līdzekļiem, bet tas varbūt nebūtu šogad, jo, lai šādas lietas īstenotu, kaut kādai jaudai jābūt – vajadzīgie līdzekļi vai nu jāsakrāj vai kā citādāk. Esam no Rīgas, tādēļ priecājamies, ka “Rūpe” palīdzēja visus jautājumus sakārtot attālināti pa tālruni, – saka Iveta Bērziņa.

 SIA “Rūpe” valdes loceklis Artis Sviklis uzsver, ka, arvien vairāk lietotājiem pieslēdzoties centralizētajai ūdensapgādei un kanalizācijai, ieguvums ir visiem, jo lietotāju skaits ietekmē pakalpojumu tarifu.

 – Īpašniekiem, kuri vēlas izmantot pašvaldības sniegto atbalstu un saņemt līdzfinansējumu pieslēgumu ierīkošanai, sniedzam konsultācijas par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību, palīdzam sagatavot nepieciešamos dokumentus. Arī tad, ja cilvēki ikdienā dzīvo citur un Alūksnē ir tikai brīvdienās, palīdzam visu sakārtot. Pašvaldības līdzfinansējums ir ļoti labs atbalsta instruments, lai veicinātu, ka iedzīvotāji savus īpašumus pieslēdz centralizētajiem tīkliem. Sistēmu izbūvēt var pats īpašnieks vai pirkt pakalpojumu. Ierīkošanas pakalpojumu var sniegt arī SIA “Rūpe”. Nepieciešamības gadījumā varam arī ar klientu vienoties par izbūves pakalpojuma sniegšanu ar pēcmaksu, un arī šo iespēju cilvēki izmanto, – saka A. Sviklis.

Evita Aploka,
Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste