Tautsaimniecības komitejas 13.08.2020. sēdes darba kārtība - Alūksnes novads

Tautsaimniecības komitejas 13.08.2020. sēdes darba kārtība

TAUTSAIMNIECĪBAS KOMITEJA

SĒDE Nr. 8

13.08.2020., plkst. 10:00

Dārza ielā 11, Alūksnē, Alūksnes novadā

zālē 1.stāvā

 

Darba kārtībā:

  1. Par darba kārtību.
  2. Par izmaiņām pašvaldības iznomājamo un atsavināmo nekustamo īpašumu sarakstā.
  3. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras “SPODRA” gada publiskā pārskata  apstiprināšanu.
  4. Par Alūksnes novada pašvaldības medību tiesību nodošanas kārtību.
  5. Informācija par biznesa ideju konkursiem Alūksnes novadā.
  6. Informācija par nepieciešamību uzsākt tehniskās dokumentācijas izstrādi.
  7. Informācija par energopārvaldības sistēmas monitoringa ieviešanu.
Skip to content