VIAA projekta ietvaros SIVA nodrošina piecas profesionālās pilnveides programmas - Alūksnes novads

VIAA projekta ietvaros SIVA nodrošina piecas profesionālās pilnveides programmas

Sociālās integrācijas valsts aģentūra (SIVA) piedāvā strādājošiem iedzīvotājiem iespēju apgūt kādu no profesionālās pilnveides izglītības programmām Jūrmalā. Profesionālās pilnveides izglītības programmas tiek nodrošinātas Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotā Eiropas Sociālā fonda pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.

SIVA piedāvā apgūt trīs uzņēmējdarbības nozares profesionālās pilnveides programmas – “Reklāmas organizēšanas pamati”, “Maza uzņēmuma vadīšana”, “Grāmatvedības pamati” – un divas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares profesionālās pilnveides programmas – “Programmatūras izstrādes pamati, izmantojot .NET ietvaru”, “Kontrelleru, mikrokontrelleru un mikroprocesoru programmēšana”.

Mācības norisināsies SIVA Koledžā – Slokas ielā 61, Jūrmalā. Lai iegūtu papildu informāciju, interesenti tiek aicināti zvanīt pa tālruni 29466508 vai rakstīt uz koledza@siva.gov.lv.

Profesionālās pilnveides programmu izmaksas 90% apmērā sedz Eiropas Savienība un Latvijas valsts, savukārt strādājošās personas līdzmaksājums ir 10%. Līdzmaksājumu var segt arī darba devējs vai kāda cita fiziska vai juridiska persona.

Interesenti var pieteikties mācībām no 22.septembra līdz 22.oktobrim, aizpildot pieteikumu tiešsaistē www.macibaspieaugusajiem.lv.

Informāciju sagatavoja:
Jana Briede, SIVA sabiedrisko attiecību speciāliste,
Tālr. 26438904, e-pasts: jana.briede@siva.gov.lv
www.siva.gov.lv

Skip to content